Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

PASLAUGOS

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Mūsų vykdomos paslaugos:
  • asmens įgytų kompetencijų vertinimo organizavimas;
  • švietimo programų derinimas.

Prekių kilmės sertifikatas (PKS)

PKS yra dokumentas, liudijantys prekių kilmę, išduodamas, kai prekės eksportuojamos į „trečiąsias“ (ne Europos Sąjungos) šalis, jei to reikalauja importuojančios šalies muitinė.

PKS išduodamas kiekvienai prekių siuntai, jei kitaip nenumato importuojančios šalies teisės aktai, vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 ir 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, patikslinančiomis kai kurias Sąjungos muitinės kodekso nuostatas.

Asmuo, norėdamas gauti PKS, Rūmams privalo pateikti šiuos dokumentus:

Prekių gavimo ir pardavimo sąskaitas;
Prekės kilmę įrodančius dokumentus: gamintojo deklaraciją, jei prekė kilusi Lietuvos Respublikoje; kilmės sertifikato originalą (Certificate of Origin), jei prekė ne Lietuvos Respublikos kilmės;
Sutarties su pirkėju kopiją;
Įgaliojimą, pasirašytą vadovo ir patvirtintą įmonės antspaudu.

Kilus neaiškumui Rūmai gali pareikalauti papildomų dokumentų, įrodančių prekių kilmę (kilmės ekspertizės akto, trumpo pagrindinių technologinių operacijų apyrašo ir kt.).

Rūmai klientui išduoda Prekių kilmės sertifikatą (originalą ir kopiją). Originalas skirtas pateikti importuojančios šalies muitinei, kopija lieka eksportuotojui.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į

Jekateriną Komarovą tel. +370 (618 ) 39097 arba (8 ~ 5) 213 5550, el. paštu jekaterina.komarova@cci.lt (Vilniuje)

Jolitą Linkevičienę tel. (8~315) 73 366, el. paštu jolita.linkeviciene@cci.lt  (Alytuje)

Regimantą Baravyką tel. (8~340) 60 072, el. paštu r.baravykas@cci.lt (Ukmergėje)

Informacija apie įstaigos akreditaciją KVALIFIKACIJOS

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2019-12-10

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2012-05-15

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2013-02-21

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2013-04-29

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2013-07-26

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2014-05-07

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2014-06-12

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2015-05-08

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijjos suteikimo 2015-08-24

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2015-12-10

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2016 04 07

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2016-04-28

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2016-06-02

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2016-12-30

LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymas dėl akreditacijos suteikimo 2017-03-03