353 Tinklo narių
Visi Tinklo nariai gali aktyviai dalyvauti Tinklo veikloje, siūlyti organizuoti renginius, diskutuoti darbo grupėse ir kitaip prisidėti...
  • Lietuvos kaimo tinklo narių projektams galės būti skiriama didesnė lėšų suma
    plačiau
  • Pasibaigė pirmasis šiais metais paraiškų rinkimas LKT narių projektams įgyvendinti
    plačiau
  • Įvyko informacinis seminaras, skirtas susipažindinti su LKT narių paramos projektų įgyvendinimo galimybėmis
    plačiau