“Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose” (Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-029)

Projekto tikslas – verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose

Pagrindinis projekto uždavinys – visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumo skatinimas.

Nėra nieko svarbesnio, kaip skatinti žmonių iniciatyvą kurti verslą, steigti naujas darbo vietas, padėti veikiančioms įmonėms išlaikyti ir plėsti savo veiklą (ieškoti naujų rinkų, finansavimo šaltinių, didinti eksportą). Steigiantis naujiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams atsiranda verslo informacijos poreikis. Siekiant didinti smulkiojo ir vidutinio verslo gyvybingumą, eksporto rinkų plėtrą, darbo vietų išsaugojimą, naujų kūrimą projekto įgyvendinimo metu pasitelkiant projekto partnerių ilgametę darbo patirtį ir kompetencijas teikiamos aukštos kokybės, prieinamos konsultacijos, informacinės paslaugos (ypač jaunimo ir moterų verslumui skatinti).

Projekto veiklos:
1. Informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų SVV subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę.
•    57 informaciniai renginiai.
2. Teikti aukštos kokybės konsultacines paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei asmenims, planuojantiems pradėti verslą, siekiant pažangių veiklos rezultatų, užtikrinant efektyvius įmonės verslo valdymo procesus.
•    1492 konsultacijos.

Projekto pradžia – 2014-01-15
Projekto pabaiga – 2015-01-14

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas, pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“