EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC)

Finansuojama pagal Europos Sąjungos „EU4Business” iniciatyvą

Įgyvendinimo trukmė: iki 2022 m. gruodžio mėn.

Projekto vykdytojas: EUROCHAMBRES

Apie EU4BCC: EU4BCC projektas yra vykdomas plėtojant Rytų partnerystę, kuri susikūrė 2009 metais, siekiant pagilinti ir sustiprinti ES ir šešių rytų kaimyninių šalių (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas, Moldova, Ukraina) santykius. „EU4Business“ yra skėtinė iniciatyva, apimanti visą ES veiklą, remiančią Rytų partnerystės šalių mažas ir vidutines įmones (MVĮ). EU4BCC projektu siekiama remti tvarų ekonominį vystymąsi ir darbo vietų kūrimą Rytų partnerystės šalyse padedant smulkioms ir vidutinėms įmonės augti.

„EU4Business: Connecting Companies“ projekte pirmuoju kvietimu teikti paraiškas buvo atrinkti 5 sektoriniai konsorciumai. Kiekvienas konsorciumas kuruoja atitinkamą sektorių, siekdamas įgyvendinti Ekspertų tarybos parengtą ilgalaikę strategiją, kuria siekiama pagerinti konkretaus sektoriaus konkurencingumą.

Šių metų kovo 1 dieną startavo antrasis kvietimas teikti paraiškas projekte „EU4Business: Connecting Companies“, kuriame gali dalyvauti gali ES ir Rytų partnerystės šalies konsorciumas, kurį sudaro pareiškėjas (ES verslo paramos organizacija) ir partneris (Rytų partnerystės šalies verslo paramos organizacija). Šiuo kvietimu teikti paraiškas siekiama paskatinti ES ir Rytų partnerystės šalių verslo paramos organizacijų bendradarbiavimą projekto tiksliniuose ekonominiuose sektoriuose (bio/organinio maisto sektorius, vyno sektorius, turizmo sektorius, tekstilės sektorius, kūrybinių industrijų sektoriuose).

Kūrybinių industrijų sektorinis konsorciumas

Įgyvendinimo trukmė: 2020-12-07 – 2022-07-31

Konsorciumo lyderis: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Konsorciumo partneriai: Estijos prekybos ir pramonės rūmai, Sakartvelo prekybos ir pramonės rūmai, Armėnijos Respublikos prekybos ir pramonės rūmai

Konsorciumo biudžetas: 230 742 Eur (95% finansavimo intensyvumas)

TIKSLAI:

  • Prisidėti kuriant tvarius Rytų šalių ekonomikos augimo modelius, kurie gali paskatinti investicijų pritraukimą ir pagerinti socialines bei ekonomines sąlygas bei piliečių užimtumo galimybes.
  • Remti sektorinių verslo paramos organizacijų pajėgumus, siekiant sustiprinti Rytų partnerystės šalių MVĮ tarptautiškumą, eksporto pajėgumus ir praplėsti galimybes patekti į naujas rinkas.
  • Remti MVĮ prekybą, konkrečiau eksportą į ES šalis.

GALUTINIAI NAUDOS GAVĖJAI:

  • EU4BCC yra orientuotas į šešių Rytų partnerystės šalių verslo paramos organizacijas: sektorines organizacijas, moterų verslo organizacijas, prekybos, pramonės rūmus, orientuotus į specifinius sektorius, klasterius. Šios organizacijos bendradarbiaus su ES verslo paramos organizacijomis ir vykdys bendras veiklas.
  • Rytų šalių MVĮ, ypač turinčios tarptautiškumo potencialą, taip pat gaus naudą iš projekto veiklų. Įmonėms bus suteikti mokymai, konsultacijos ir galimybė susitikti su potencialiais partneriais iš ES.

KONSORCIUMO KURUOJAMŲ PROJEKTŲ VEIKLOS:

  • B2B kontaktų renginai (angl. Business to Business matching). Veikla skirta verslininkų ir įmonių kontaktų skatinimui bei prekybos galimybių plėtrai tarp ES ir Rytų partnerystės šalių. Dalyvaujančio MVĮ bus skatinamos užmegzti bei plėsti tinklus ir ryšius, kurti bendrus produktus ar paslaugas.
  • Mokomieji, pažintiniai vizitai (angl. Study visit). Vizitai suteiks galimybę mokytis „vietoje“ iš kitų organizacijų, sustiprins ES verslo bendruomenės supratimą ir žinias apie Rytų partnerystę ir atvirkščiai, bei suteiks galimybę užmegzti ryšius.
  • Dvynių projektai (angl. Twinnings), suprantami kaip gebėjimų stiprinimas, tarpusavio mokymasis, koučingas. Veikla siekia išplėsti žinias apie prekybos aplinką ir investavimo galimybes ES ir Rytų partnerystės šalyse, sudaryti sąlygas keistis gerąja patirtimi ir žiniomis. Veikla remiasi abipusiu bendradarbiavimu ir abipusėmis žiniomis. Toje pačioje veikloje bus skatinami apsilankymai pramonės rajonuose, sektoriaus įmonėse, vietos grupėse ir inovacijų centruose.

Kūrybinių industrijų konsorciumo rėmuose bus atrinkta 12 projektų, kurių vieno vertė siekia iki 60 000 EUR (atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį ir trukmę) ir kurie bus kuruojami bei prižiūrimi konsorciumo partnerių.

„EU4Business: Connecting Companies“ yra įgyvendinamas EUROCHAMBRES ir finansuojama pagal Europos Sąjungos „EU4Business“ iniciatyvą.

Daugiau informacijos apie projektą ir kvietimą teikti paraiškas rasite čia.