BLEENDED klasterio eksporto rinkų plėtra ir tarptautiškumo stiprinimas Nr. 02-026-K-0001

 

Priemonė: Expo klasteris

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2023-11-13

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2025-12-31

Projekto biudžetas: 562 432,07 EUR

 

Finansavimo suma: 319 999,56 EUR

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Projekto vykdytojas: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

 

Projekto partneriai:

·          MB Erobotai
·          UAB „Kikk agency“
·          UAB „OiGreat“
·          Urgent tools, UAB
·          Createch Garage Baltics, UAB
·          MB „IT vitaminas“

Projekto tikslas: Skatinti į eksportą orientuoto MVĮ BLEENDED klasterio tarptautinį konkurencingumą ir plėtrą.

Projekto veiklos nukreiptos IT klasterio – BLEENDED, veikiančio Lietuvos vidurio ir vakarų (toliau – VVL) regione, stiprinimui, jo tarptautiškumo, įskaitant narystę tarptautiniuose tinkluose, skatinimui, klasterio bei jo produkcijos žinomumo didinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai.

Projekto rezultatas išaugęs įmonių, veikiančių VVL regione, klasterio tarptautinis žinomumas, iš to sekantis klasterio narių eksporto augimas ir didėjantis tarptautinis konkurencingumas.