Tvarus eksporto augimas Ukrainoje, pasinaudojant klasterių teikiamais pranašumais

Tvarus eksporto augimas Ukrainoje, pasinaudojant klasterių teikiamais pranašumais

Programa: Užsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-03-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-10-01

Projekto biudžetas: 26.500 Eur

Finansavimo suma: 25.000 Eur

Projekto partneriai: Zaporožės prekybos ir pramonės rūmai (Ukraina)

Projekto tikslas: gerinti smulkaus ir vidutinio verslo eksporto galimybes Rytų Ukrainoje, pasinaudojant klasterių teikiamais pranašumais

Projekto uždaviniai: (1) Skatinti mažų ir vidutinių įmonių bendradarbiavimą, kuriant bendras paslaugas, produktus ir rinkodarą; (2) Stiprinti verslo asociacijų ir vietos valdžios bendradarbiavimą, sudarant sąlygas klasteriams kurtis

Įgyvendinus projektą numatomi pasiekti rezultatai: (1) Aktyvesnis MVĮ bendradarbiavimas, kuriant bendras paslaugas ir produktus, per apmokytus ZPPR darbuotojus, 30 apmokytų MVĮ, 15 individualiai konsultuotų MVĮ ir pasidalinta gerąja Lietuvos MVĮ ir klasterių patirtimi su ZPPR ir Ukrainos MVĮ; (2) Sustiprintas verslo paramos organizacijų ir vietos valdžios bendradarbiavimas, sudarant sąlygas klasteriams kūrimuisi, per susitikimus su vietos valdžia, sąmoningumo didinimą ir diskusijas.

Projekto tikslinė grupė yra Zaporožės prekybos ir pramonės rūmai bei Ukrainos MVĮ.