Projekto Prosper BSR tikslas – teikti pagalbą profesiją turintiems pabėgėliams

Projekto veiklų įgyvendinimas: 2022-10-01 – 2024-09-30

Trukmė: 24 mėnesiai

Programa: INTERREG Baltic Sea Region

 

Nuo 2022 m. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kaip partneriai dalyvauja  Interreg Baltijos jūros regiono projekte Prosper  BSR. Projekto „Prosper BSR“ idėja gimė 2022 m. spalį, kai iškilo poreikis padėti profesiją turintiems pabėgėliams iš Ukrainos ir kartu spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą daugelyje ES šalių.

2022 m. vasarį prasidėjus karui Europoje, kilo didelė ir nenumatyta pabėgėlių iš Ukrainos banga. Į ES atvyko milijonai pabėgėlių, ypač moterų ir vaikų, manoma, kad jų bus dar daugiau. Tai antroji tokia didelė pabėgėlių krizė nuo 2015 m. ir sparčiausiai nuo Antrojo pasaulinio karo auganti krizė Europoje. Ją sprendžiant, reikia ryžtingų ir bendrų Europos bendruomenės ir pilietinės visuomenės veiksmų. Norisi tikėti, kad karas greitai baigsis ir kai kurie pabėgėliai galės grįžti namo. Tačiau, turint omeny dabartinį sugriovimų Ukrainoje lygį, tikėtina, kad daugelis jų dar kelerius metus liks gyventi juos priimančiosiose šalyse, o kai kurie jų visam laikui pasiliks Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Nors būtiniausi dalykai, tokie kaip apgyvendinimas, drabužiai ir maistas, organizuojami pirmosiomis savaitėmis, žmonėms ypač reikalinga ilgalaikė perspektyva. Visų pirma tai – integracija į priimančios šalies darbo rinką.

Tuo pat metu visos Europos šalys susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu daugelyje pramonės šakų. Tai kelia grėsmę daugeliui sektorių, taip pat ir ES klimato kaitos tikslams (pavyzdžiui, trūksta darbuotojų, kurie galėtų apšiltinti pastatus, įrengti saulės kolektorius, slaugytojų, mokytojų ir pan.). Todėl imigrantai reikalingi tam, kad padėtų užpildyti šią spragą. 2021 m. atlikta apklausa patvirtino, kad darbo jėgos trūkumas mažose ir vidutinėse įmonėse šiuo metu yra didžiausia bendra problema po COVID-19 pandemijos.

Pagalba darbo jėgai turi būti teikiama per verslo organizacijas, kurios yra tarpininkės tarp viešojo administravimo institucijų ir įmonių. Jos žino darbo rinkos poreikius, todėl gali palengvinti bendradarbiavimą su įmonėmis. Dėl 2015 m. kilusios pabėgėlių krizės Vakarų valstybės narės sukaupė tam tikros patirties šioje srityje, bet Lenkijos ir Baltijos šalių verslams tai iš esmės nauja patirtis. Šiuo metu yra didelis noras padėti, tačiau reikia didinti pajėgumus ir kurti tinklaveiką.

Akademikai ir didelį potencialą turintys darbuotojai yra susipažinę su darbo platformomis, dažniausiai kalba kuria nors užsienio kalba, jiems kyla mažiau problemų įsidarbinant nei potencialiems darbuotojams iš profesinio sektoriaus. Projektas „Prosper BSR“ nukreiptas būtent į šią grupę.

 

Projekto partneriai:

Hanse-Parlament – koordinatorius, Vokietija

DANMAR Computers SP Zoo, Lenkija

Prekybos rūmai, Lenkija

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuva

Latvijos prekybos ir pramonės rūmai, Latvija

 

Apie projektą

Dabartinė milijonų pabėgėlių iš Ukrainos banga kelia didelių iššūkių, ypač Baltijos jūros šalims. Tačiau į ją reikėtų žiūrėti ne tik kaip į problemą, bet visų pirma kaip į galimybę. Dėl demografinių pokyčių visos Baltijos jūros šalys patiria didžiulį kvalifikuotų darbuotojų trūkumą beveik visuose sektoriuose. Sėkminga pabėgėlių integracija į darbo rinką ne tik palengvins socialinės sistemos naštą, bet ir sugrąžins žmonėms orumą ir perspektyvą. Veiksminga pabėgėlių ir imigrantų integracija daro visuomenę atsparesnę ateities iššūkiams, todėl ji – ypač svarbi. Įtraukiant kvalifikuotus darbuotojus, integracijoje dalyvaujantys regionai tampa atsparesni (daugiau informacijos apie atsparumo ekonomiką ir imigraciją rasite nuorodose:

 

Veiksminga integracija gali pavykti tik tuo atveju, jei šios svarbios užduoties imsis atitinkamos institucijos, ypač verslą remiančios organizacijos, kurios yra tarpininkės tarp verslo bendruomenės ir valdžios institucijų. Kol kas tokioms organizacijoms Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje trūksta žinių, kaip padėti pabėgėliams ir imigrantams įsilieti į vietos darbo rinką, kaip sukurti vietos tinklus su šios srities viešojo administravimo institucijomis.

 

Įgyvendinant projektą bus sukurtos trys priemonės:

  1. Pabėgėlių integracijos į darbo rinkas tinklas.
  2. Institucinių gebėjimų verslą remiančių organizacijų stiprinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją.
  3. Programėlės sukūrimas ir jos perkėlimas į kitas Baltijos jūros regiono šalis.

***