Projektas „SVV eksporto ir tarptautiškumo skatinimo kampanija“

Projektas Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-02-0045 „SVV eksporto ir tarptautiškumo skatinimo kampanija“ yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Vilniaus PPAR įgyvendinama komunikacijos kampanija nukreipta į mažas bei labai mažas įmones ir siekiama paskatinti tokius verslus išdrįsti pradėti eksportuoti, siekti tarptautiškumo.

Kampanija įgyvendinama pasitelkus itin populiarų (angl. storytelling) metodą ir įkvepiančius realius pavyzdžius labai mažų įmonių, kurios pasinaudojusios ES finansavimu pradėjo eksportuoti ir dabar jų produkciją galima įsigyti net tolimuose kraštuose.  Ši komunikacijos kampanija spręstų tokias problemas: 1) smulkusis verslas nepasitiki savo produktais ir neieško tikslinių rinkų; 2) smulkusis verslas mano esantis tik vietinis verslas.

Komunikacijos kampanijos tikslas – formuoti suvokimą, kad lietuviškas bei smulkaus ir vidutinio verslo sukurtas produktas ar paslauga gali būti įdomus ir užsienio rinkoms, kartu informuoti apie eksporto galimybes.

Šiai komunikacijos kampanijai pasirinkta viena iš prioritetinių ES investicijų komunikacijos krypčių – Lietuvos kaip verslios šalies įvaizdžio formavimas, kurios tema – smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo, augimo galimybių paieškos ir išnaudojimo skatinimas per eksportą, tarptautines veiklas.

Kadangi sparčiai keičiasi žiniasklaidos ir komunikacijos rinka, visuomenės informacijos vartojimo įpročiai bei kanalai, šiai komunikacijos kampanijai pasirinkta socialinio marketingo strategija ir interneto erdvė.

Kampanijos metu bus sukurta 10 trumpametražių filmukų, kurie atskleis skirtingų sektorių ir skirtingų veiklų įmonių eksporto sėkmės istorijas ir kaip svarbu įmonėms laiku pasiruošti naujiems iššūkiams, kokios yra svarbios investicijos į žmogiškąjį kapitalą ir įmonės socialinė atsakomybė, kaip sukuriami išskirtiniai ir pasaulinėje rinkoje paklausūs produktai bei vartotojų patirtys, kokios rinkodaros strategijos padėjo išplėsti eksporto apimtis ir kaip ES struktūrinių fondų parama padeda įmonėms tvariai bei efektyviai veikti.

Sukurti trumpametražiai filmukai publikuojami interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose.

Projekto pradžia – 2021-04-19, pabaiga – 2022-04-30.

Projektas Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-02-0045 „SVV eksporto ir tarptautiškumo skatinimo kampanija“ yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Priemonė Nr. Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“.

Bendra projekto vertė – iki 19 472,22 Eur.