Parama socialiniam verslui Vilniaus apskrityje Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0014


Priemonė: 
Parama socialiniam verslui

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-01-28

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-07-28

Projekto biudžetas: 344 555,27 Eur

Finansavimo suma: 299 999,99 Eur

Projekto vykdytojas: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projekto partneriai: VšĮ Sveikatos metai, VšĮ Sveikatingumo idėjos, Mokinių bendrija „Viltis“

Projekto tikslas: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su partneriais ėmėsi iniciatyvos padėti spręsti socialines problemas Vilniaus apskrityje. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemia tiek objektyvūs, tiek ir subjektyvūs veiksniai: visuomenės senėjimas, vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimas, emigracija, nedarbas, negalia, alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas, psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta, motyvacijos keisti situaciją stoka ir kitos priežastys. Analizuojant Vilniaus apskrities specifiką buvo identifikuotos šios esminės socialinės problemos: 1) šeimos, vaikai, t. y. socialinės rizikos veiksnius patiriančios šeimos, likę be tėvų globos vaikai, neįgalūs vaikai, socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; 2) senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su negalia; 3) suaugę socialinę riziką patiriantys asmenys.

Projekto įgyvendinimo metu bus įgyvendinamos dvi veiklos: socialinio verslo pradžios paskatos ir socialinio verslo kūrimosi skatinimo, kurios apims:

  • informacinius renginius socialinio verslo kūrimosi skatinimui Vilniaus apskrities 8 savivaldybėse (Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnų r., Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Ukmergės r.),
  • socialinio verslo viešinimo kampaniją (per radiją, spaudą, internetinius naujienų portalus, socialinius tinklus)
  • bendradarbiavimą su Vilniaus apskrities savivaldybėmis, gryninantis specifines tik joms būdingas socialines problemas bei gryninant potencialių socialinių verslų sritis
  • mokymus Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnų r., Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Ukmergės r. sav. socialinių verslų kūrimosi skatinimo klausimais
  • individualias konsultacijas socialinio verslo kūrimosi klausimais, socialinių verslų idėjų atranką
  • galutinių naudos gavėjų (socialinių verslų – įmonių) aprūpinimą įranga ir įrenginiais
  • konsultacijas socialinio verslo rinkodaros klausimais.

 

Daugiau informacijos apie projektą mielai suteiks Rūmų projektinių veiklų vadovė Jolanta Lapinskaitė-Vaitulionienė: +370 (698) 81014, j.vaitulioniene@cci.lt