Jungtinis KKI eksportas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-04-0004

Priemonė: Naujos galimybės LT

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-08-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-07-31

Projekto biudžetas: 265 122,21 Eur

Finansavimo suma: 199 999,59 Eur

Finansuojama iš Europos Regioninės Plėtros Fondo (ERPF)

Projekto vykdytojas: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projekto tikslas: skatinti labai mažas, mažas ir vidutines KKI sektoriaus įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas rinkas. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, projekto įgyvendinimo metu 2018-2020 metais numatoma suorganizuoti Lietuvos KKI įmonių atstovų dalyvavimą 4 tarptautinėse parodose, 6 tarptautinėse verslo misijose. Planuojama, kad projekto veiklose sudalyvaus 19 Lietuvos įmonių, Vilniaus PPAR narės, kurioms bus sudarytos sąlygos verslo ir eksporto plėtrai.