Jungtinės Eksporto Pajėgos

Projekto numeris: 03.2.1-LVPA-K-801-01-0006
Projekto pradžia: 2015 m., pabaiga: – 2017 m.
Projekto trukmė: 30 mėn.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, įvertinusi įvairių organizacijų pateiktas paraiškas  pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“, kurios tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių bei didinti pardavimą užsienio rinkose, patvirtino 17 projektų ir jų įgyvendinimui skyrė 4,22 mln. eurų.

Tarp šių projektų buvo ir Vilniaus PPAR projektas „Jungtinės eksporto pajėgos“, kurio pagrindinis tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas. Siekiant įgyvendinti išsikeltus tikslus, buvo numatyta per 2015-2017 metus suorganizuoti 6 tarptautines verslo misijas su Lietuvos verslo įmonių atstovais bei suteikta galimybė Lietuvos įmonėms sudalyvauti 3 tarptautinėse parodose.

Projekto dalyviai projekto įgyvendinimo metu su jungtiniais įmonių stendais dalyvavo 2015 ir 2016 metais „L‘Artigiano in Fiera“ (Milane, Italijoje) parodose, 2016 m. Light and Building (Frankfurtas, Vokietija) parodoje. 2015 m. Lietuvos verslo įmonių atstovai, projekto dalyviai, vyko į verslo misijas Italijoje ir Lenkijoje, 2016 m. – Kinijoje, 2017 m. – JAV, Kanadoje ir Japonijoje.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų įgyvendintame projekte „Jungtinės eksporto pajėgos“ sudalyvo 47 Lietuvos įmonės, kurioms projekto įgyvendinimo metu buvo sudarytos sąlygos didinti verslo ir eksporto plėtrą parodų bei verslo misijų pagalba, atrandant naujas eksporto rinkas bei plečiant esamas. Planuojama, kad įgyvendinus projektą, šių įmonių bendros eksporto apimtys išaugs 59,77 proc.

Projektui skirtas finansavimas – 130.334,25 EUR.

Projekto biudžetas – 226.906,79 EUR