Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR (INBETS BSR)

Programa: INTERREG Baltic Sea Region

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017-05-25

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2020-09-30

Projekto biudžetas (VPPAR): 135 250,00 Eur

Finansavimo suma (VPPAR): 114 962,50 Eur

Projekto vykdytojas: Baltic Sea Academy (Vokietija)

VPPAR statusas: Partneris

Projekto tikslas: Inovatyvios smulkiosios ir vidutinės įmonės dažnai yra valdomos vieno savininko ir atsiranda rizika prarasti žinias ir darbo vietas, kai savininkas išeina į pensiją – tokių atvejų skaičius sparčiai auga Baltijos jūros regione. Verslo pervedimas daro didesnį poveikį ekonomikos augimui nei naujai besikuriantys startuoliai. Baltijos jūros regione inovatyvių įmonių ateities augimą ir tvarumą yra apribotas nepavykusių verslo perdavimų. Daugelis projektų ir įvairių priemonių šiuo metu daugiausia dėmesio skiria naujų įmonių steigimui, tačiau kitas iššūkis – sėkmingai išlaikyti jau esamas įmones – nėra apimtas. Projekto tikslas – ištirti, išvystyti ir suformuoti inovatyvius ir tinkamus perkelti modelius bei priemones MVĮ verslo perdavimui, taip pat padaryti juos plačiai prieinamus bei įgyvendinti praktiškai.