Gruzijos darbdavių asociacijos kompetencijų stiprinimas tarptautinės prekybos srityje

Programa: Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-03-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2018-10-01

Projekto biudžetas (VPPAR): 18 055,00 Eur

Finansavimo suma (VPPAR): 14 655,00 Eur

Projekto tikslas: įgalinti Gruzijos VPO (verslo paramos organizaciją) veikti kaip vietiniam ES eksporto ekspertui.

Projekto uždaviniai: Pagerinti žinias susijusias su prekybos su ES taisyklėmis ir standartais pagal DCFTA ir gerąją verslo praktiką, lemiančia geresnius eksporto rezultatus bei užtikrinti tvarų žinių perdavimą MVĮ.

Rezultatai, kurių tikimasi yra padidintos GDA (Gruzijos darbdavių asociacijos) žinios apie eksportą į ES su specialiu fokusu į Lietuvą ir ES prekybos taisykles bei standartus susijusius su DCFTA, ir įgyti pajėgumai konsultuoti MVĮ šiais klausimais, GDA įgalinta konsultuoti ir mokyti MVĮ Gruzijoje dalyvauti globalioje rinkoje ypač eksportuojant į Lietuvą ir kitas ES šalis.

Projekto tiesioginė tikslinė grupė yra GDA darbuotojai, o netiesioginė tikslinė grupė – Gruzijos MVĮ. Kadangi šiuo projektu investuojama į stiprią vietinę verslo paramos organizaciją, šis projektas turės ilgalaikius ir tvarius rezultatus.