fbpx

Prisijungti

Projektai

Enterprise Europe Network (Europos įmonių tinklas)

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network - įsteigtas 2008 m. Europos Komisijos iniciatyva pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), siekiant paskatinti Europos įmonių konkurencingumą, naujoviškumą ir tarptautinį bendradarbiavimą. Lietuvoje Enterprise Europe Network atstovauja keturių organizacijų – Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ – konsorciumas.

2022 m. prasidėjo naujasis Enterprise Europe Network etapas, kuris tęsis iki 2025 m. birželio 30 d. – projekto veikla finansuojama iš  „Single Market Programme (SMP)“ programos.

Enterprise Europe Network vienija verslui padedančias organizacijas daugiau kaip šešiasdešimtyje šalių, kurios teikia paslaugas regioniniu principu, todėl, norėdami naudotis teikiamomis paslaugomis nemokamai, turite kreiptis į arčiausiai Jūsų įmonės registracijos vietos esantį Enterprise Europe Network atstovą.

Informacija ir konsultacijos šiais klausimais:

• ES verslo teisinė bazė: direktyvos, reglamentai, sprendimai.
• ES ir nacionalinės finansinės paramos verslui programos: naujausi kvietimai, dalyvavimo sąlygos ir taisyklės.
• Verslo plėtra ES vidaus rinkoje: reikalavimai produktams, mokesčiai, viešieji pirkimai, rinkos, verslo plėtros galimybės.
• Įmonių tarptautinio verslo plėtros galimybių vertinimas: konsultacijos ir pagalba įmonėms pasiruošti dalyvauti tarptautiniuose verslo kontaktų renginiuose, misijose; teikiamos konsultacijos plėtojant bendradarbiavimą su potencialiu verslo partneriu.
• ES teisės aktai ir paramos programos inovacijų srityje: direktyvos, reglamentai, sprendimai, naujausi kvietimai, dalyvavimo sąlygos ir taisyklės.
• ES mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos: naujausi kvietimai, dalyvavimo sąlygos ir taisyklės. Padedame surasti partnerius bendriems programos projektams.
• Įmonių technologinių galimybių vertinimas: identifikuojamas įmonės technologinis potencialas ir poreikiai, atliekamas technologinis auditas, padedama numatyti strategines plėtros kryptis.
• Inovacijų vadyba ir intelektinės nuosavybės apsauga: patentavimas, rekomendacijos verslo strategijos ir vadybos klausimais.
• Technologijų plėtros tendencijos Europoje: pasinaudodami technologijų duomenų baze, galite stebėti savo sektoriaus technologijų plėtros kryptis.

Bendradarbiavimo partnerių paieška

Siekdami padėti Lietuvos įmonėms plėtoti savo verslą, teikiame tarptautinių partnerių paieškos paslaugas. Sėkmingą bendradarbiavimo partnerių paiešką užtikrina Enterprise Europe Network priklausančios organizacijos, kuriose dirba apie 3000 profesionalų, išmanančių vietines rinkas ir pažįstančių regione veikiančias įmones.

Pagal siekiamos partnerystės pobūdį yra skiriamos trys partnerių paieškos rūšys:

•    Partnerių paieška bendrai veiklai – ieškomi partneriai komerciniam ar prekybiniam bendradarbiavimui. Šio tipo partnerių paieškos paslaugas teikia Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
•    Partnerių paieška technologiniam bendradarbiavimui – ieškomi partneriai technologijoms įsigyti, parduoti ar bendriems moksliniams tyrimams. Šio tipo partnerių paieškos paslaugas teikia VšĮ Lietuvos inovacijų centras.
•    Partnerių paieška dalyvauti ES mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programose. Šio tipo partnerių paieškos paslaugas teikia VšĮ Lietuvos inovacijų centras.

Plačiau čia.

Partnerių paiešką bendrai veiklai ar technologiniam bendradarbiavimui galima vykdyti Lietuvoje arba užsienyje vykstančiuose renginiuose. Šie renginiai būna įvairių tipų: verslo kontaktų renginiai, technologijų partnerystės renginiai, verslo misijos ar technologijų misijos ir kt.

Plačiau čia.

Europos Komisijos ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimas

Vienas iš Enterprise Europe Network uždavinių – užtikrinti Lietuvos įmonių bendradarbiavimą su Europos Komisija (EK). Tokiu būdu gerinamos verslo sąlygos, mažinamos biurokratinės kliūtys ES vieningoje rinkoje, sudaromos sąlygos įmonėms daryti įtaką EK priimant sprendimus, o EK gali gauti informacijos ir įvertinti, kaip veikia ES norminiai aktai, taip pat inicijuoti jų pakeitimus. Atstovavimas Lietuvos įmonėms Europos Komisijoje vyksta naudojant šias priemones:

  •  SME feedback (liet. grįžtamasis smulkaus ir vidutinio verslo ryšys) – Lietuvos įmonės nuolat kviečiamos teikti informaciją apie joms nepalankius, verslą varžančius ES teisės aktus bei jų poveikį.
  • EK viešosios konsultacijos – Lietuvos įmonės kviečiamos pareikšti savo nuomonę dėl tam tikrų verslo temų, EK skelbiamų viešų konsultacijų metu.
  • SME panels (liet. smulkaus ir vidutinio verslo nuomonė apie ES teisės aktus / iniciatyvas / reglamentavimą ES vidaus rinkoje) – Lietuvos įmonės kviečiamos aktyviai išsakyti savo poziciją dėl planuojamų priimti ES teisės aktų bei jų poveikio verslui.

Kviečiame ir Jūsų įmonę naudotis šiomis galimybėmis ieškant bendradarbiavimo partnerių Europoje ir už jos ribų. Išsamią informaciją ir kontaktus rasite tinklalapyje www.eenlietuva.eu

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis