Vidiniai mokymai Mobingo ir Asmens duomenų apsaugos temomis

Vidiniai mokymai – puiki galimybė pasisemti naujų žinių. Vidinių mokymų metu kiekvienas dalyvis gauna išskirtinį dėmesį, gali užduoti rūpimus klausimus ir maksimaliai gerai įsisavinti mokymų medžiagą. Siūlome susisiekti mokymai@cci.lt arba telefonu +370 682 17056

 

Vieta:

Derinama

Laikas:

Derinama

Kaina rūmų nariams:

Sutartinė EUR

Kaina:

Sutartinė EUR

Vidinius mokymus rengia Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su UAB “Teisinės pagalbos ir aptarnavimo centru”.

Vidiniai mokymai – puiki galimybė pasisemti naujų žinių bet ir pabendrauti tarpusavyje dar geresnei tolimesnei komunikacijai. Vidinių mokymų metu kiekvienas dalyvis gauna išskirtinį dėmesį, gali užduoti rūpimus klausimus ir maksimaliai gerai įsisavinti mokymų medžiagą. Siūlome susisiekti mokymai@cci.lt arba telefonu +370 682 17056

Psichologinis smurtas darbe bei jo prevencija (MOBINGAS)“

1.Mobingo darbe sąvoka ir rūšys. Kaip atpažinti mobingą /psichologinį smurtą darbe. Mobingo darbe pagrindinės charakteristikos.

  1. Mobingo darbe atsiradimo sąlygos: socialinės ir organizacinės priežastys.
  2. Darbdavio ir darbuotojų pareigos.
  3. Kovos su mobingu teisinis reglamentavimas
  4. Kaip įrodyti mobingą/psichologinį smurtą?
  5. Kaip ginti pažeistas teises? Teisiniai gynybos būdai.
  6. Mobingo prevencija. Priemonės mažinti mobingą darbe: kaip minimizuoti mobingo padarinius individui ir organizacijai?
  7. Vadybiniai sprendimai mobingo darbo vietoje užkardymui.
  8. Mobingo valdymo metodai.
  9. Mobingo intervencijos modeliai.

 

„Asmens duomenų apsauga bei atsakomybė už asmens duomenų teisės aktų pažeidimus“

1.Asmens duomenų apsaugos reglamentuojantys teisės aktai.

2.Asmens duomenų valdytojo teisės bei pareigos.

3.Asmenų, kurių duomenys valdomi teisės bei pareigos.

4.Ką gali ir ko negali skolų išieškotojai, komunalininkai ir pan., jų atsakomybių ribos, dažniausiai daromos klaidos.

5.Asmens duomenų apsaugos inspekcijos išaiškinimai.

6.Darbuotojai, jų saugomi duomenys ir kokios darbdavių teisės.

7.Video kameros darbe ir kitose viešose vietose, ką reikia žinoti.

8.Teismų praktika ir išaiškinimai asmens duomenų apsaugos srityse.

Kontaktai papildomai informacijai

Atsakingas asmo

Ona Kremeneckienė

Telefono nr.

Mob. tel. nr. +370 682 17056

El. paštas

mokymai@cci.lt