Renginiai

Akcija!
rugsėjo 26, 2019

Pokyčių valdymas: chaosas ar galimybė

I. Pokyčiai  kaip organizacijos kultūra. Inovacija – neišvengiamybė, grėsmė ar galimybė? Atvirumas pokyčiams – kaip vertybė. Nuostatos pokyčių atžvilgiu: statistika ir tyrimai. Kaip įveikti pasipriešinimą? Asmeninės reakcijos į pokyčius: praktinė užduotis. Organizacijos būklės diagnozavimo anketa. Nuostatos į pokyčius valdymas. Mūsų „Proto užraktai“.

II. „Pokyčių / inovacijų vadovo“ vaidmuo: teisėjas, „budelis“ ar „terapeutas“?

Asmeninės reakcijos į naujas situacijas.

III. Pokyčio komunikacija. Kaip pranešti ir valdyti informaciją apie pokytį? Praktinė užduotis. Tikslo supratimo trukdžiai ir jų išvengimas.

Veiksmų planas: ką pritaikysime savo darbe?

Kaip užkirsti kelią gandams ir netgi panaudoti juos inovacijų įgyvendinimui?

IV. Praktinis pokyčių įgyvendinimo modelis: etapai.

Vieta

T. Kosciuškos g. 30, 01100 Vilnius

Laikas

9:00-16:15

Kaina rūmų nariams

€79

Kaina

110.00 99.00

Dalyvių skaičius

Turime

 

PAGRINDINĖS MOKYMŲ TEMOS:

I. Pokyčiai  kaip organizacijos kultūra.

Inovacija - neišvengiamybė, grėsmė ar galimybė?

Atvirumas pokyčiams - kaip vertybė.

Nuostatos pokyčių atžvilgiu: statistika ir tyrimai.

Kaip įveikti pasipriešinimą? Asmeninės reakcijos į pokyčius: praktinė užduotis.

Organizacijos būklės diagnozavimo anketa.

Nuostatos į pokyčius valdymas.

Kliūtys pokyčiams. Kodėl reikia valdyti?... Valdomų ir nevaldomų  pasikeitimų pasekmės.

Pozityvių pasikeitimo aspektų akcentavimas: praktinė užduotis.

Mūsų „Proto užraktai“.

II. "Pokyčių / inovacijų vadovo" vaidmuo: teisėjas, „budelis“ ar „terapeutas“?

Vadovo atsakomybė ir veiksmai nuolatinių pasikeitimų laikotarpiu.

Praktinė užduotis: kaip pokyčių iniciatoriui ir administratoriui atsakyti į gaunamas replikas, pretenzijas, klausimus?

Asmeninės reakcijos į naujas situacijas.

Kaip suvaldyti kitus ir save? Kaip bendrauti kritinių situacijų metu?

III. Pokyčio komunikacija.

Kaip pranešti ir valdyti informaciją apie pokytį? Praktinė užduotis.

Tikslo supratimo trukdžiai ir jų išvengimas. Praktinės užduoties aptarimas, analizė, apibendrinimas. Vedantysis pateikia bendro darbo ir atskirų komandos narių darbo analizę, aptaria dalinimosi informacija kliūtis ir delegavimo „spragas“ konkrečiu atveju. Apibendrinimas ir išvados apie informacijos „neužstrigimo“ galimybes bei grįžtamojo ryšio svarbą.

Veiksmų planas: ką pritaikysime savo darbe?

Kaip užkirsti kelią gandams ir netgi panaudoti juos inovacijų įgyvendinimui?

Komunikacijos principai gandų sklidimo sąlygomis.

IV. Praktinis pokyčių įgyvendinimo modelis: etapai.

Kokių veiksmų turėtų imtis vadovybė kiekvienoje pokyčio fazėje, kad palengvintų pokyčio įgyvendinimą? Praktinė užduotis: veiksmų planas „Ištirpinimo“, „Suformavimo“, „Užšaldymo“ etapuose.

Mokymus ves Aistė Mažeikienė, praktikė, organizacijų psichologė

Konsultuoja organizacijas ir veda praktinius mokymus 19 metų: nustato mokymosi poreikius, turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, įdiegia su klientais dirbančių specialistų vertinimo sistemą organizacijose.

Veda seminarus veiksmingo konsultavimo, vadovavimo, personalo valdymo ir darbo komandoje organizavimo temomis. Šalia verslo praktikos, dėsto privačiame universitete: „Vadovavimo psichologiją“, „Socialinę psichologiją“, „Retoriką“, „Bendravimo psichologiją“, „Teisės psichologiją“.

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna išsamią metodinę medžiagą ir dalyvio pažymėjimą.
Apmokėjimas pavedimu į Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT197044060000308798, AB SEB bankas, kodas–70440. Įmonės kodas 110067639, PVM m.k. LT100676314.