Renginiai

8 kovo, 2023

„ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento praktinis įgyvendinimas sveikatos priežiūros įstaigose“, kovo 8 d.

Kviečiame sveikatos priežiūros įstaigas dalyvauti BDAR nuotoliniuose mokymuose, sužinojosite:
■ esminius reikalavimus, kuriuos turi žinoti kiekvienas medicinos specialistas;
■ kokias teises turi pacientas?
■ duomenų apie pacientą teikimą;
■ naudoti duomenų saugumą;
■ kiti aktualūs klausimai, praktinės situacijos.

Vieta

Renginys vyks nuotoliniu būdu (ZOOM platforma)

Laikas

13:00-16:15

Kaina rūmų nariams

€65

Kaina

75.00

Dalyvių skaičius

Internetinį seminarą ves  Raimonda Joskaudienė -  Teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei nuolat publikuojančius straipsnius, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Daugelį metų konsultuojanti Lietuvos ir tarptautinės kompanijos civilinės teisės, statybų-rangos, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos, likvidavimo bei asmenų atsakomybės klausimai, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo srityje.

BDAR: esminiai reikalavimai, kuriuos turi žinoti kiekvienas medicinos specialistas:

 • Kas tai yra asmens duomenys, sąvoka, reglamentavimas, tvarkymo principai
 • Kada asmens duomenis galima tvarkyti ir kokiu tikslu?
 • Esminiai duomenų tvarkymo reikalavimai.
 • Paciento informavimas – vienas svarbiausių reikalavimų.

Kokias teises turi pacientas?

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Ar visada privaloma pateikti visą prašomą informaciją?
 • Paciento teisė nežinoti. Kada būtina nepaisyti šios teisės?
 • Kada ir kaip naudotojo teisę ištaisyti asmens duomenis?
 • Kada turi būti tenkinamas prašymas pateikti asmens duomenis?
 • Duomenų tvarkymo apribojimas: kas tai ir kada pacientas gali naudoti šią teisę?
 • Paciento teisė reikalauti perkelti asmens duomenis.
 • Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą.
 • Paciento teisių įgyvendinimas: kaip identifikuoti, per kiek laiko atsakyti į prašymą?

Duomenų apie pacientą teikimas:

 • Kokiais atvejais galima teikti informaciją apie pacientą tretiems asmenims?
 • Kokiems asmenims galima teikti informaciją?
 • Kokia teikimo tvarka?

Pacientų duomenų saugumas:

 • Kaip užtikrinti, kad informacija nenutekėtų?
 • Ar darbe galima naudotis savo asmeniniais įrenginiais ir asmeniniu el. paštu?
 • Patarimai, ką daryti įvykus duomenų saugumo pažeidimui.

Kiti aktualūs klausimai, praktinės situacijos, teismų praktika.

Kiekvienas nuotolinio seminaro dalyvis gauna išsamią el. metodinę medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.