„BDAR praktinis taikymas sveikatos priežiūros įmonėse“

Internetinis seminaras

Maloniai kviečiame į nuotolinį seminarą kuris vyks liepos 25 d. Pristatysime BDAR esminius reikalavimus, kuriuos turi žinoti kiekvienas medicinos specialistas.

Registruokitės jau dabar 

Vieta:

Renginys vyks nuotoliniu būdu (ZOOM platforma)

Laikas:

9:00-12:15

Kaina rūmų nariams:

75 EUR

Nuolaidos kodas:

nariams

Kaina:

85 EUR

Internetinį seminarą rengia Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su UAB “Teisinės pagalbos ir aptarnavimo centru”.

Programa 

BDAR: esminiai reikalavimai, kuriuos turi žinoti kiekvienas medicinos specialistas:

 • Kas tai yra asmens duomenys, sąvoka, reglamentavimas, tvarkymo principai
 • Kada asmens duomenis galima tvarkyti ir kokiu tikslu?
 • Esminiai duomenų tvarkymo reikalavimai.
 • Paciento informavimas – vienas svarbiausių reikalavimų.

Kokias teises turi pacientas?

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Ar visada privaloma pateikti visą paciento prašomą informaciją?
 • Paciento teisė nežinoti. Kada būtina nepaisyti šios teisės?
 • Kada ir kaip įgyvendinti paciento teisę ištaisyti asmens duomenis?
 • Kada turi būti tenkinamas paciento prašymas ištrinti asmens duomenis?
 • Duomenų tvarkymo apribojimas: kas tai ir kada pacientas gali prašyti įgyvendinti šią teisę?
 • Paciento teisė reikalauti perkelti asmens duomenis.
 • Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą.
 • Paciento teisių įgyvendinimas: kaip identifikuoti, per kiek laiko atsakyti į prašymus?

Duomenų apie pacientą teikimas:

 • Kokiais atvejais galima teikti informaciją apie pacientą tretiesiems asmenims?
 • Kokiems asmenims galima teikti informaciją?
 • Kokia teikimo tvarka?

Pacientų duomenų saugumas:

 • Kaip užtikrinti, kad informacija nenutekėtų?
 • Ar darbe galima naudotis savo asmeniniais įrenginiais ir asmeniniu el. paštu?
 • Patarimai, ką daryti įvykus duomenų saugumo pažeidimui.

Kiti aktualūs klausimai, praktinės situacijos, teismų praktika.

Kiekvienas internetinio seminaro dalyvis gauna išsamią metodinę medžiagą el. būdu ir el. dalyvio pažymėjimą.

Kontaktai papildomai informacijai

Atsakingas asmo

Ona Kremeneckienė

Telefono nr.

Mob. tel. nr. 8 682 17056

El. paštas

mokymai@cci.lt