„Asmens duomenų apsauga ir darbo teisiniai santykiai“, kovo 28 d.

Internetinis seminaras

Maloniai kviečiame į nuotolinį seminarą aktualia tema. Jame sužinosite, kokie įsigaliojo BDAR naujausi pokyčiai, kaip reikia atnaujinti su asmens duomenų apsauga susijusius dokumentus, sužinosite naujausius priežiūros institucijų išaiškinimą, patikrinimą.

Vieta:

Renginys vyks nuotoliniu būdu (ZOOM platforma)

Laikas:

9:00-12:15

Kaina rūmų nariams:

75 EUR

Nuolaidos kodas:

nariams

Kaina:

85 EUR

Internetinį seminarą rengia Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su UAB “Teisinės pagalbos ir aptarnavimo centru”.

Programa

– Bendrieji asmens duomenų apsaugos principai, taikomi darbo teisiniuose santykiuose;

– Žinotini teisės aktai ir straipsniai;

– Kokia dokumentaciją darbdavys privalo pasiruošti;

– Asmens duomenų apsauga būsimo, esamo ir buvusio darbuotojo duomenų tvarkyme;

– Su kuo darbuotojas privalo būti supažindintas, o kam privalu gauti sutikimą;

– Sutikimo forma ir turinys;

– Darbuotojo filmavimas / fotografavimas;

– Darbuotojo kontrolės mechanizmai;

– Darbuotojo darbas nuotoliu, kam pasiruošti;

– Poveikio duomenų apsaugai vertinimas;

– Teismų praktikos ir ir Asmens duomenų apsaugos inspekcijos išaiškinimai.

Kiekvienas internetinio seminaro dalyvis gauna išsamią metodinę medžiagą el. būdu ir el. dalyvio pažymėjimą.

Kontaktai papildomai informacijai

Atsakingas asmo

Ona Kremeneckienė

Telefono nr.

Mob. tel. nr. 8 682 17056

El. paštas

mokymai@cci.lt