fbpx

Prisijungti

Naujienos

TEISININKO KOMENTARAS: DARBO SANTYKIAI – VERSLUI LAIKAS PABUSTI

Žvelgiant į valdančiosios koalicijos ryžtą, darosi pakankamai aišku, kad nuo 2017 m. liepos įsigalios naujasis Darbo kodeksas. Naujuoju Darbo kodeksu tikimasi įgyvendinti didesnį darbo santykių lankstumą. Tad kokie gi esminiai pokyčiai laukia tiek darbuotojų, tiek ir darbdavių? Nors tikėtina, kad naujasis Darbo kodeksas įsigalios nuo liepos 1 d., verslas visgi linkęs laukti „paskutinės nakties“, nors reikėtų jau šiandien susirūpinti ir imtis veiksmų. Trumpai akcentuosime kai kuriuos pokyčius, apie kuriuos būtina žinoti bei pasiruošti:

Terminuotas darbas - leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui tai pačiai funkcijai vykdyti (skirtingoms funkcijoms – 5 metai). Terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbams negali būti daugiau kaip 20 % visų darbdavio sudarytų darbo sutarčių skaičiaus. Šiuo metu neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, nebent tai numato įstatymai ar kolektyvinė sutartis. Terminuota sutartis negali būti sudaryta ilgiau nei 5 metams.

Trumpalaikės sutartys - naikinamos trumpalaikės darbo sutartys. Darbdaviai iki liepos 1 d. tokias sutartis turėtų pakeisti viena iš devynių įtvirtintų darbo sutarčių formų.

Naujos darbo sutartys - naujame Darbo kodekse įtvirtintos naujos darbo sutarčių rūšys: projektinio, darbo vietos dalijimosi, nenustatytos apimties, pameistrystės darbo, darbo keliems darbdaviams sutartys. Tokiu būdu darbo santykių reguliavimas taps laisvesnis, darbdaviams atsiras galimybė sudaryti sutartis, atitinkančias konkretų darbo pobūdį.

Darbo sutartys -  individualių darbo sutarčių turinį su darbuotojais, kurių darbo užmokestis ne mažesnis kaip 2 šalies vidutiniai darbo užmokesčiai (VDU). Bus leidžiama nukrypti individualiose darbo sutartyse nuo imperatyvių Darbo kodekso normų, jei darbuotojo darbo užmokestis ne mažesnis kaip 2 šalies VDU ir pasiekiamas darbdavio bei darbuotojo interesų balansas.

Atostogos - pasirūpinti nauja darbuotojų atostogų tvarka. Darbuotojams bus suteikiamos 20 darbo dienų kasmetinių atostogų, t.y. į atostogų laiką nebebus įtraukiami savaitgaliai ir šventinės dienos. Anksčiau šalims buvo leista susitarti dėl to, ar įtraukti į atostogų dienas ir prieš arba po darbo dienų esančias dienas, tačiau dabar tokios galimybės nebebus – atostogomis bus laikomos tik darbo dienos. Keičiama ir nepertraukiamų atostogų trukmė – 14 kalendorinių dienų keičia 10 darbo dienų.

Viršvalandžiai -  maksimali riba per metus didinama daugiau nei tris kartus, o maksimali savaitės darbo trukmė, įskaitant papildomą darbą, nuo 48 darbo valandų didinama iki 60 darbo valandų. Bus galima dirbti ne daugiau kaip 180 valandų viršvalandžių per metus, tai yra 60 valandų daugiau nei yra dabar. Tačiau kolektyvinėje sutartyje galima bus susitarti dėl didesnės jų trukmės. Už viršvalandžius darbdavys galės atsiskaityti pinigais arba atostogomis.

Konkuravimas -  darbdaviai turės pakeisti nekonkuravimo susitarimus atsisakant kompensacijos darbuotojui už nekonkuravimą darbo santykių metu, nes tokios kompensacijos, už tai, kad darbuotojas nekonkuruos darbo santykių metu, mokėti nebereikės.

Išmokos - susipažinti su nauja išeitinių išmokų mokėjimo tvarka. Jei darbdavys savo iniciatyva atleidžia darbuotoją, įmonėje dirbantį vienerius ar daugiau metų, jam skiriama dviejų vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei asmuo dirba trumpiau nei vienerius metus, išmoka siekia pusės darbo užmokesčio dydį.

Penkerius metus ir daugiau vienoje vietoje dirbusiems darbuotojams papildomai bus mokamos kompensacijos iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo, į kurį įmokas turės mokėti darbdaviai. Šiandien tokio fondo dar nėra.

Įspėjimai -  sutrumpėja įspėjimo apie atleidimą iš darbo be darbuotojo kaltės terminas. Darbuotojai turės būti įspėjami prieš mėnesį iki atleidimo dienos. Darbuotojams, įmonėje dirbantiems iki metų laiko, šis terminas trumpinamas perpus – prieš dvi savaites. Dvigubai ilgesni įspėjimo apie atleidimą terminai bus taikomi darbuotojams, kurie augina vaikus iki 14 metų ir kuriems iki pensijos likę mažiau kaip penkeri metai, trigubinami – jei iki senatvės pensijos lieka mažiau kaip dveji metai, taip pat neįgaliesiems.

Žala -  naujajame kodekse išvis atsisakoma žalos dydžio ribojimo, vadinasi, darbuotojas privalės atlyginti visą darbdaviui padarytą žalą visais atvejais, netgi kai žala padaryta neatsargiais veiksmais. Pagal dabartinį Darbo kodeksą, iš darbuotojo išieškomos jo padarytos žalos dydis ribojamas 3 vidutinių darbo užmokesčio dydžių suma, išskyrus atvejus, kai žalą darbuotojas padarė tyčia.

Atleidimas -  naujajame Darbo kodekse keičiama nuostata dėl nėščiosios darbuotojos atleidimo – darbdavys negalės įspėti apie darbo sutarties nutraukimą nėščiosios darbuotojos nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai. Taip pat šiuo laikotarpiu nebus galima priimti sprendimo nutraukti darbo sutartį kitais pagrindais. Be to, bus galima nutraukti terminuotas darbo sutartis su nėščiosiomis darbuotojomis jų nėštumo laikotarpiu.

Kaip minėjome, tai tik dalis naujovių darbo santykių srityje. Įvertinus tai, kad naujovės betarpiškai palies įmonių veiklą, rekomenduojame atlikti Darbo teisės auditą.

Tai yra nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos darbo teisinius santykius reglamentuojančių dokumentų patikrinimas ir išvados pateikimas, kai nurodoma, ar kliento įmonės darbo teisės dokumentacija visais atžvilgiais atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat identifikuojamos darbdaviui rizikingos sritys, siekiant išvengti ginčų su darbuotojais.

Audito tikslas – patikrinti įmonės darbo teisės dokumentaciją ir nustatyti problemines sritis. Dažnai keičiantis įstatymams ir kitiems darbo santykius reglamentuojantiems aktams, iškyla būtinybė peržiūrėti darbo teisės dokumentaciją, tačiau praktika rodo, kad įmonės retai arba iš viso nereaguoja į svarbius pakeitimus. Kilus ginčui su darbuotoju, dėl laiku nepakeistų nuostatų įmonei gali lemti dideles išlaidas, tad siekiant suvaldyti šią riziką rekomenduotina bent kartą per metus peržiūrėti tipinius įmonės naudojamus dokumentus.

Atliekant auditą sistemiškai ir nuosekliai peržiūrimi Kliento įmonės darbo teisės sritį reglamentuojantys tipininai dokumentai, administracijos įsakymai, sutartys su darbuotojais. Esant poreikiui teikiamos konsultacijos audituojamos įmonės personalo skyriaus darbuotojams, siekiant patobulinti esamą dokumentaciją.


Darbo teisės audito metus yra atskleidžiami darbo teisės sistemos silpniausi elementai ir nurodomos priemonės jiems gerinti; užkertamas kelias teisminiams ginčams kilti (ginčų prevencija); auditą atlieka nepriklausomi auditoriai, todėl išvados tikslios, tikros ir nešališkos; padeda geriau valdyti žmogiškųjų išteklių resursus.

Pagarbiai

 

Dr. Vilius Nikitinas

Advokatas

BITA LAW│VERSLO TEISĖS GERIAUSIEJI - ATEITIES VERSLUI

Vingrių g. 6A, LT-01141 Vilnius

Tel.:   + 370 5 2603321

Mob.: + 370 685 26693

vilius.nikitinas@bitalaw.eu

http://bitalaw.eu/

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis