fbpx

Prisijungti

Naujienos

Svarstytas trišalis susitarimas dėl nelegalaus darbo kontrolės ir prevencijos

2020 m. vasario 26 d., Vilnius. Valstybinėje darbo inspekcijoje vyko Nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės (CKG) posėdis, kuriame dalyvavo CKG nariai bei socialiniai partneriai – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, kitų verslo organizacijų bei profsąjungų atstovai.

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius, kuris yra ir CKG pirmininkas, pažymėjo Valstybinės darbo inspekcijos bei visos CKG siekį dar aktyviau bendradarbiauti su socialiniais partneriais, ne tik užtikrinant tinkamą teisės aktų laikymąsi, bet ir siekiant padėti sąžiningai veikiančiam verslui, kuris nukenčia dėl nelegalių darbuotojų konkurentų įmonėse.

p. Gricius pristatė pagal Europos Komisijos ekspertų rekomendacijas parengtą Socialinių partnerių ir Valstybinės darbo inspekcijos susitarimo, dėl bendradarbiavimo plėtojant socialinį dialogą darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos, nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, neteisėtos veiklos kontrolės ir prevencijos klausimais projektą.

Šio susitarimo tikslas - Valstybinei darbo inspekcijai ir Socialiniams partneriams, veikiant kartu, ugdyti darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų, nelegalaus, nedeklaruoto darbo ir neteisėtos veiklos prevencijos kultūrą, siekti gerinti darbuotojų darbo sąlygas, mažinti darbo saugos bei darbo teisės pažeidimų skaičių, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičių.

Tiek Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, tiek ir kitų socialinių partnerių nuomone, toks susitarimas gali būti naudingas, jei būtų išdiskutuotas, susitarta dėl įsipareigojimų, kuriuos šalys tikrai vykdys, o ne tik pasižymės varneles planų ataskaitose.

Sutarta, kad VDI imsis iniciatyvos ir sudarys formalią darbi grupę tokiam susitarimo projektui sukurti. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Dalius Čeponas pristatė Nelegalaus darbo reiškinių kontrolės ir prevencijos prioritetines kryptis, tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą 2020 metais.

Posėdyje dalyvavo VMI, Lietuvos policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Sodros, Migracijos departamento, Užimtumo tarnybos , Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas",  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Asociacijos „Investuotojų forumas“, kitų verslo organizacijų atstovai.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmams posėdyje atstovavo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Darius Buta.

 

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis