fbpx

Prisijungti

Naujienos

Rūmuose vyko suinteresuotų šalių susitikimas ir mokymai dėl bankroto prevencijos sistemos kūrimo Lietuvoje

 

2019 m. rugpjūčio 1 d., Vilnius. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko pirmasis konsultacinis renginys – diskusija dėl bankroto prevencijos sistemos pagrindų Lietuvoje kūrimo.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius dr. Almantas Danilevičius pasveikino susirinkusius įvairių Lietuvos valdžios institucijų ir organizacijų dalyvius, Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos (Eurochambres) bei Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovus pabrėždamas tokios sistemos kūrimo svarbą ir reikšmę verslo bendruomenei bei būtiną visų suinteresuotų grupių aktyvų bendradarbiavimą. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos l.e.p. generalinis direktorius Gediminas Rainys apžvelgė iššūkius susijusius su ES Direktyvos 2019/1023 „Dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti“ perkėlimu į nacionalinę teisę bei esamą situaciją Lietuvoje. Early Warning Europe projekto vadovas p. Morten Møller pristatė Direktyvos esminius reikalavimus bei Danijos patirtį, taip pat kalbėjo apie problemas ir gerąją praktiką kuriant sistemą kitose Europos šalyse. Antroje renginio dalyje vyko Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų darbuotojų mokymai – diskusija „Ankstyvo perspėjimo mechanizmo Lietuvoje kūrimas“, kurių metu buvo analizuojama esama situacija Lietuvoje ir, naudojant Danijos pavyzdį, kuriamas potencialus sistemos modelis.

            "Early Warning Europe" – tai Europos Sąjungos „COSME“ programos finansuojamas projektas, kurio pagrindinis tikslas yra įdiegti išankstinio perspėjimo mechanizmus, leidžiančius nustatyti prastėjančias verslo sąlygas bei ateityje gresiantį įmonės nemokumą/bankrotą, iš pradžių 4 ES šalyse – Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Lenkijoje (angl. vad. „1st wave countries“), o vėliau ir visoje Europos Sąjungoje (angl. vad. „2nd and 3rd wave countries“). Projektas grindžiamas žinių ir patirties dalinimusi tarp ilgametę patirtį išankstinio perspėjimo sistemose turinčių šalių (Danijos, Vokietijos, Belgijos) ir šalių, kuriose šios sistemos nėra išvystytos.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija yra pasirašiusi memorandumą dėl dalyvavimo EUROCHAMBRES bankroto prevencijos projekte Early Warning Europe, o Europos šalių prekybos rūmai galėtų tapti vienais pagrindinių tarpininkų tarp viešojo sektoriaus, privalančio įgyvendinti ES Direktyvos 2019/1023 reikalavimus, ir įmonių, siekiančių pasinaudoti išankstinio perspėjimo mechanizmais.

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis