fbpx

Prisijungti

Naujienos

MOKYMAI. Rūmų nariai VšĮ „Pro partners“ kviečia dalyvauti mokymuose

 

 

1 GYDYTOJO, MEDICINOS ĮSTAIGOS TEISINĖ ATSAKOMYBĖ. PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMAS. PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI.

PROGRAMA

 • Gydytojo, medicinos įstaigos teisės bei pareigos, tai reglamentuojantys teisės aktai.
 • Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas:
  • paciento teisės ir pareigos;
  • informuoto paciento sutikimas;
  • atstovavimas;
  • ginčų sprendimas ir žalos atlyginimas:
   • jei žala padaryta iki 2019 m. gruodžio 31 d.,
   • jei žala padaryta po 2020 sausio 1 d.
 • Atsakomybės, jeigu pacientas COVID-19 užsikrėtė besigydydamas ligoninėje.

Lektorė Raimonda Joskaudienė

 • Gydytojų, gydymo įstaigų atsakomybių ribos:
  • gydytojo ir paciento atsakomybė: apžiūra, ištyrimas, GMP, informacija, priėmimas, stebėjimas, pervežimas;
  • gydytojo ir paciento artimųjų bendravimas - informacijos suteikimas artimiesiems ir artimųjų gydytojui;
  • gydytojų bendradarbiavimas: siuntimai tyrimams, konsultacijai,  užsakytų duomenų gavimas, kitų gydytojų komentarai.
 • Dokumentų pildymo trūkumai.
 • Nenumatyti atvejai.
 • Vaikai.

Lektorė Violeta Raslanienė

 • Žalos atlyginimo „be kaltės“ sistema.
 • Gydytojų teisės ir pareigos kilus ginčui tarp paciento ir medicinos įstaigos.
 • Ginčų dėl pacientų sveikatai padarytos žalos nagrinėjimas. Teismų, susijusių su pacientų patirtos žalos atlyginimu, praktikos apžvalga.
 • Prevencinės sutartys ir įsipareigojimai, gydytojo, medicinos įstaigos saugumui užtikrinti.
 • Aptarnaujančio personalo teisės, pareigos ir atsakomybės.
 • Asmens duomenų konfidencialumo problemos medicinos įstaigose.
 • Teismų praktika – dažniausiai keliamos bylos ir jų baigtys medicinos įstaigų atžvilgiu. Galimos baudos, nuostoliai ir atsakomybė: civilinė, administracinė ir baudžiamoji.

Lektorė Raimonda Joskaudienė

DATA 2020-12-08

DARBOTVARKĖ    9:30 – 14:30

REGISTRACIJA     nuo 8:30

KAINA DALYVIUI:

 • 80 EUR užsiregistravus iki gruodžio 1 d. 2 ar daugiau dalyvių iš vienos įstaigos;
 • 85 EUR  užsiregistravus iki gruodžio 1 d. ;
 • 100 EUR  vėliau.

Dalyvių skaičius ribotas. PVM mokymams netaikomas.

DALYVAVIMAS  RENGINYJE

  1. atvykus į konferencijų salę, kur bus pasirūpinta kaukėmis, dezinfektantu ir atstumu tarp dalyvių (jei nebus karantino);

  2. nuotoliniu būdu

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

 

 

2 RANGOS DARBŲ VIEŠIEJI PIRKIMAI IR SUTARTYS. PROBLEMOS IR AKTUALIJOS.

PROGRAMA 

1. Viešųjų pirkimų įstatymo praktiniai aspektai.

• Pirkimo dokumentai.
• Konfidencialumas, interesų konfliktas.
• Tiekėjų kvalifikacija ir gautų pasiūlymų vertinimas.
• Tiekėjo pašalinimo pagrindai.
• Melaginga informacija viešuosiuose pirkimuose.
• Neįprastai maža pasiūlyta kaina.
• Nesąžiningi susitarimai viešuosiuose pirkimuose.
• Ginčai su tiekėjais ir nepatikimų tiekėjų sąrašai, kas į juos patenka ir kada.
• Pirkimo sutarties sudarymas ir vykdymas.
• COVID-19 įtaka rangos sutarčių vykdymui.
• Apskundimo terminai, ginčai.
• Praktiniai rangos darbų viešųjų pirkimų patarimai.

2. Svarbiausios rangos sutarčių sąlygos ir derybos.
• Kokios yra pagrindinės rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma aprašyti?
• Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai.
• Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas.
• Rangos darbų pirkimo sutarties keitimo galimybės jos galiojimo laikotarpiu.
• Bendrųjų sąlygų keitimai, pritaikant sutartį konkretaus projekto poreikiams.
• Kainos keitimo tvarka. Kaip teisingai įforminti kainos keitimo tvarka. Konkrečios kainos peržiūrėjimas, kai iš esmės padidėja rangovo sąnaudos.
• Darbų priėmimas – perdavimas. Atsakomybe ir ginčai dėl rangos darbų kokybės, galimi sprendimai.
• Rangos darbų brokas. Kiek laiko gali taisyti broką.
• Garantiniai įsipareigojimai, jų taikymas, terminai, atsakomybė. Kokie atvejai neįeina į garantiją. Garantijos likimas bankroto atveju.
• Sutarties nutraukimo, nuostolių, netesybų reikalavimas. Rekomendacijos siekiant išvengti nuostolių.
• Ikiteisminis bei teisminis ginčų sprendimas, praktinės rekomendacijos.
• Trišaliai sandoriai – rizika, rekomendacijos.

Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

DATA 2020-11-25

DARBOTVARKĖ   9:30 – 14:30

09:15 – 09:30   Registracija, pasitikimo kava
09:30 – 11:30   Mokymai
11:30 – 12:00   Kavos pertrauka
12:00 – 14:30   Mokymai

KAINA VIENAM DALYVIUI

 75 EUR užsiregistravus iki lapkričio 23 d. vakaro;

-  85 EUR vėliau.

Dalyvių skaičius ribotas. PVM mokymams netaikomas.

DALYVAVIMAS RENGINYJE -  nuotoliniu būdu.

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

 

 

3 ASMENYBĖS IR ŽINIASKLIADOS BENDRAVIMO YPATUMAI. KAIP SĖKMINGAI IR EFEKTYVIAI VYKDYTI INFORMACINES ĮSTAIGOS VIEŠINIMO KAMPANIJAS

PROGRAMA

1. Asmenybės ir žiniasklaidos bendravimo ypatumai.

Kaip pasirengti interviu?

Kaip elgtis su „atakuojančiu“ žurnalistu, interesantais?

Asmenybės veiklos strategija ir žiniasklaidos bendradarbiavimo ypatumai.

Įvaizdžio psichologija ir motyvai TV ekrane ar viešinimo kampanijos metu.

Išorinė ir vidinė laikysena.

2. Sėkmingos informacinės įstaigos viešinimo kampanijos.

 • Žinios ir praktiniai įgūdžiai, reikalingi sėkmingam savo veiklos ar produkto pristatymui ir viešinimui, populiarinimui.
 • komunikacijos ir viešųjų ryšių svarba;
 • viešinimo planai, strategijos, tikslingas visuomenės informavimo priemonių panaudojimas.

Sužinok, išmok, taikyk!

LEKTORIUS -  Vytenis Pauliukaitis

 VU komunikacijos fakulteto partnerystės docentas, lektorius, skaitantis paskaitas medijų poveikio individui ir jų valdymo, komunikacijos, viešųjų ryšių, gyvensenos kultūros temomis, režisierius, scenaristas, TV laidų vedėjas.

DATA TIKSLINAMA

DARBOTVARKĖ 10:00 – 13:15

09:45 – 10:00 Registracija

10:00 – 11.30 mokymai

11.30 – 11.45 kavos pertrauka

11.45 – 13.15 mokymai

 

KAINA VIENAM DALYVIUI

- 50 EUR užsiregistravus iš anksto arba pirmiesiems, iki vėliau numatytos  datos;

- 65 EUR vėliau.

Dalyvių skaičius ribotas. PVM mokymams netaikomas.

 

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis