fbpx

Prisijungti

Naujienos

Rūmų nariai konsultuoja: advokatų kontora DELOITTE apie aktualiausius darbo teisės aktų pakeitimus

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija bei karantinas, priimtais teisės aktų pakeitimais siekiama sudaryti galimybes lanksčiau reguliuoti darbo teisinius santykius ir užtikrinti reikiamą pagalbą darbdaviams, kurie dėl susiklosčiusios padėties yra priversti skelbti prastovą.

PRASTOVA

* Įtvirtinama galimybė darbdaviui skelbti prastovą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl to darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo.

Paskelbus prastovą dėl ekstremalios situacijos ar karantino, taikomos šios taisyklės:

(i)            iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę;

(ii)           prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos darbo užmokestį (kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma). Darbdaviui (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, profesines sąjungas, religines bendruomenes (bendrijas) ar asociacijas) patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir nustatyta tvarka (detalesnė informacija skirsnyje „Subsidijos darbo užmokesčiui“);

(iii)         darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius ar darbo valandų per dieną skaičius. Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką, vadovaujantis aukščiau išdėstytomis taisyklėmis, proporcingai.

Priimtus įstatymo pakeitimus galima rasti čia.

SUBSIDIJOS DARBO UŽMOKESČIUI

* Darbdaviams, paskelbusiems prastovą dėl ekstremalios padėties šalyje ar karantino, bus suteikiamos subsidijos darbo užmokesčiui.

Sektorius Darbdavys Valstybė Laikotarpis
Sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai 10 % nuo darbuotojo atlyginimo 90% nuo darbuotojo atlyginimo, bet ne daugiau nei minimalioji mėnesinė alga (607  EUR bruto) Kol baigsis ekstremali padėtis ar karantinas, bet darbdavys privalo išlaikyti darbuotoją ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.
Kituose sektoriuose 40 % nuo darbuotojo atlyginimo 60% nuo darbuotojo atlyginimo, bet ne daugiau nei minimalioji mėnesinė alga (607  EUR bruto)

 Konkreti subsidijų teikimo tvarka (procedūra) bus aiški, pakeitus / patvirtinus atitinkamus poįstatyminius teisės aktus.

Daugiau informacijos galima rasti čia ir čia.

DARBUOTOJO NUŠALINIMAS NUO DARBO DARBDAVIO INICIATYVA

*Įtvirtinta darbdavio pareiga pasiūlyti darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, dirbti nuotoliniu būdu.

 Darbuotojui nesutikus dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio. Šios taisyklės taikomos tik tokiu atveju, kai dėl darbo pobūdžio darbuotojas turi galimybę dirbti nuotoliu būdu.

Įstatymo pakeitimus galima rasti čia.

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis