fbpx

Prisijungti

Naujienos

Regionuose – milžiniškas susidomėjimas socialiniais verslais

 

Šiais metais Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai ėmėsi iniciatyvos spręsti socialines problemas Vilniaus, Alytaus bei Marijampolės apskrityse. Kartu su ilgametę patirtį turinčiais partneriais – viešosiomis įstaigomis „Sveikatos metai“ ir „Sveikatingumo idėjos“, asociacija Mokinių bendrija „Viltis“ – Rūmai padės regionuose kurtis socialiniams verslams. Įgyvendinant projektus ketinama įsteigti 50 socialinių įmonių, o verslo pradžiai skiriamas iki 15 tūkst. eurų finansavimas įrangai bei įrenginiams įsigyti.

„Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija verslo, mokslo organizacijas, viešąsias įstaigas, didelę patirtį turinčius įvairių sričių ekspertus, o pastaraisiais metais ypač aktyviai bendradarbiauja su regionų savivaldybėmis, vietos bendruomenėmis ir socialiniais partneriais. Kartu su jais jau sėkmingai įgyvendinti įvairūs projektai. Štai, pavyzdžiui, pernai didelio susidomėjimo sulaukė kartu su Alytaus miesto savivaldybe ir Vilniaus universiteto Verslo mokykla įgyvendintas projektas „Kartų privalumai verslo vystymui ir plėtrai“. Šiais metais Rūmai dar labiau atsigręžė į socialinį verslą. Suprantama, valstybė ir savivalda sprendžia daugelį socialinių problemų, tačiau verslas gali efektyviau ir lanksčiau prisitaikyti prie visuomenės ir vietos bendruomenių poreikių, suteikti reikalingų ekspertinių žinių steigiant socialines įmones. Todėl tikime, kad kartu su partneriais Vilniaus, Alytaus, Marijampolės ir kitose Lietuvos apskrityse bus sėkmingai įgyvendinti projektai, kurie padės spręsti kultūrinės veiklos ir visuomenės kūrybiškumo ugdymo, ligų prevencijos, pacientų teisių gynimo ir tarpusavio pagalbos stiprinimo, visuomenės sveikatinimo bei kitas socialines problemas“, – pasakoja Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius.

Vilniaus PPAR prezidentas Sigitas Leonavičius.

Kartu su partneriais Vilniaus, Marijampolės, Alytaus apskrityse pagal projektus surengta 13 informacinių renginių, kurie sutraukė per 500 dalyvių (kai kurie numatyti renginiai šiuo metu perkeliami į interneto erdvę). Jų metu pristatyta socialinio verslo esmė, vystymo būdai, gerosios Lietuvos ir užsienio šalių praktikos, taip pat socialinio projekto veiklos, aptartos skirtingų savivaldybių situacijos, poreikiai ir galimybės, organizuotos diskusijos apie reikalingas socialines paslaugas ir naujų socialinių verslų poreikį, aptartos galimos idėjos ir tolesnis jų vystymas.

Vilniaus ir Marijampolės apskrityse projektai perėjo į kitą – konsultacijų etapą.

„Pasitelkiant Rūmų narių ir ekspertų bei socialinių partnerių žinias ir patirtį šiuo metu teikiamos individualios konsultacijos visiems projekto veiklose dalyvaujantiems asmenims (fiziniams ar juridiniams), turintiems idėjų socialinio verslo kūrimo klausimais. Jų metu kiekvienas projekto dalyvis individualiai aiškinasi, ar socialinio verslo idėja atitinka socialinio verslo sąvoką ir ar yra tinkama įmonei steigti arba socialiniam verslui vystyti; ar turi potencialo sėkmingai vystyti veiklą bei generuoti pajamas konkurencinėje aplinkoje ir t. t. Suprantama, šiuo metu dėl karantino konsultacijos perkeltos į virtualią erdvę: telefonu, elektroniniu paštu, įvairiomis platformomis (pvz.: „Skype“, „Zoom“) ir pan.“, – apie naują socialinių projektų įgyvendinimo etapą pasakoja Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Almantas Danilevičius.

Vilniaus PPAR direktorius Almantas Danilevičius.

Pasak Vilniaus rūmų projektinių veiklų vadovės Jolantos Lapinskaitės-Vaitulionienės, „visi dalyviai nepaprastai susidomėję laukia mokymų etapo, kurie taip pat dėl karantino apribojimų planuojami virtualūs. Pirmieji mokymai prasidės jau šį mėnesį ir bus skirti tvaraus socialinio verslo kūrimui, idėjų generavimui bei idėjos plano parengimui“.

Nuo pat projektų įgyvendinimo pradžios buvo paskelbtas konkursas socialinių verslų idėjoms atrinkti. Jos bus atrenkamos pagal iš anksto patvirtintus kriterijus projekto vykdytojo ir partnerių sutarimu. Taip pat bus atsižvelgiama ir į konsultantų rekomendacijas, nes jie geriausiai susipažinę su pačiomis idėjomis, jų iniciatoriais ir bus buvę arčiausiai jų visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Šiuo metu idėjos konkursui jau siunčiamos, tačiau dauguma projekto dalyvių laukia pirmųjų mokymų, kurie bus skirti būtent idėjų vystymui ir verslo plano, paraiškos rengimui.

Be projektinės veiklos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai atstovauja verslui valstybės, valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose, diplomatinėse atstovybėse ir pan., dalyvauja teisėkūroje. Kartu su ekspertais padeda įmonėms rasti naujų patikimų partnerių Lietuvoje ir užsienyje, vykdo kitą tarptautinę veiklą, teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas, nustatyta tvarka išduoda įvairių formų prekių kilmės dokumentus ir force majeure aplinkybes liudijančias pažymas, padeda organizuoti profesinį mokymą bei suaugusiųjų švietimą, taip pat organizuoja parodas, muges, konferencijas bei kitus renginius ir t. t.

Rūmuose aktyviai veikia Eksporto, Verslo vadovų klubai, Verslo moterų tinklas, padedantys įgyvendinti Rūmų misiją atstovauti narių interesams valstybės ir regioninėse valdžios institucijose, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikti verslui ir mokymo įstaigoms reikalingas paslaugas.

Šiuo metu Vilniaus rūmai kartu su filialais Alytuje ir Ukmergėje vienija 550 narių – Lietuvos įmones iš įvairių verslo sektorių, taip pat universitetus, kolegijas bei kitas mokymo įstaigas: nuo individualių verslininkų, mažų ir vidutinių įmonių iki tarptautinių korporacijų.

Jei turite socialinio verslo vystymo idėjų, kaip Vilniaus, Alytaus ir Marijampolės regionuose galima būtų spręsti socialines problemas, siųskite paraišką konkursui iki 2020 m. pabaigos e. p. adresu: info@inovatoriai.lt. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2021 m. (tiksli data bus paskelbta: https://www.facebook.com/parama.soc.verslui).

Projekto vadovė: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektinių veiklų vadovė Jolanta Lapinskaitė-Vaitulionienė, tel. +370 698 81014, e. p.: j.vaitulioniene@cci.lt

Projekto koordinatorė: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektų koordinatorė, tel. +370 619 72483, e. p.: kristina.tamosiunaite@cci.lt

Projekto konsultantė: VšĮ „Sveikatingumo idėjos“, Ramona Šilerytė-Cvirkienė, tel. +370 654 54270, e. p.: info@inovatoriai.lt

Daugiau informacijos apie visus Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų įgyvendinamus projektus: https://www.cci.lt/visi-projektai

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis