fbpx

Prisijungti

Naujienos

Pažintis su Rūmų nariais: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.

Nacionalinė biblioteka įkurta 1919 m. Savo veiklą pradėjo Kaune kaip Valstybinis centrinis knygynas, 1963 m. buvo perkelta į Lietuvos sostinę Vilnių, o 2019 m. Nacionalinė biblioteka minėjo savo veiklos šimtmetį.

Įdomus faktas: 1944 m. sovietų valdžia Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pastate Kaune įkūrė tuometinę Valstybinę biblioteką.

Bibliotekos veiklos tikslai:

* kaupti, saugoti ir aktualinti nacionalinį dokumentinį kultūros paveldą, užtikrinti jo sklaidą bei integravimą į Europos skaitmeninio turinio erdvę;

* užtikrinti prieigą prie informacijos ir žinių, plėtoti visuomenės informacinę ir kultūrinę kompetenciją;

* skatinti naujų žinių kūrimą, sklaidą ir naudojimą;

*vykdyti socialinių ir humanitarinių mokslų sričių taikomuosius tyrimus, konsultavimo ir ekspertinę veiklą.

Nacionalinėje bibliotekoje veikia septynios specializuotos skaityklos, yra įkurti trys tyrimų centrai, kino salė, muzikavimo erdvė, garso įrašų studija, TV studija, pažinimo erdvė, susitikimų kambariai, bendradarbystės erdvė, medijų dirbtuvės, vaikų užimtumo centras „Žaisloteka“ ir dirbtuvės “Pats sau“. Nacionalinės bibliotekos parodų salėje ir kitose erdvėse eksponuojamos įvairios parodos bei vyksta įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai kultūriniai, socialiniai, edukaciniai, moksliniai, politiniai renginiai.

Pasak programos „Globalios bibliotekos“, finansuojamos filantropų ir mecenatų Mellisos ir Billo Gatesų fondo, vadovės Deboros Jacobs, „Lietuva bibliotekų srityje visada pirma“. „Kai tik manęs paprašo papasakoti viešųjų bibliotekų sėkmės istoriją – Lietuva visuomet atsiduria sąrašo viršuje. Nacionalinė biblioteka visuomet turėjo aiškią viziją, kaip galima dar labiau sustiprinti bibliotekų tinklą, siekiant prisidėti prie Lietuvos visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo“, – aukštai Nacionalinės bibliotekos kompetencijas yra įvertinusi D. Jacobs.

Per pastaruosius 10 metų pagal programą „Globalios bibliotekos“ Nacionalinė biblioteka kartu su partnere Lietuvos respublikos kultūros ministerija visiems Lietuvos regionams pritraukė daugiau nei 11 mln. eurų. Įgyvendinti didžiulės svarbos projektai „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“. Šių projektų bendra vertė kartu su Lietuvos valstybės indėliu, „Microsoft“ ir kitų partnerių parama siekia daugiau nei 32 mln. eurų.

Įgytos patirtys lėmė, kad 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansavimo periodu Nacionalinė biblioteka 2018 metais pradėjo įgyvendinti tris investicijų projektus (finansuojamus Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo), kurių vertė daugiau nei 23 mln. eurų. Šių projektų („Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“, „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ ir „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“) įgyvendinimas padės užtikrinti jau pasiektų rezultatų tvarumą.

„Mes esame atviri naujiems iššūkiams, naujiems partneriams, naujoms veikloms ir galimybėms. Todėl Nacionalinė biblioteka džiaugiasi ir didžiuojasi jau nuo 2019 m. būdama pilnateise gausios Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenės nare. Mus vienija kūrybiškas problemų sprendimas, dialogo su socialiniais ir verslo partneriais paieška, noras lyderiauti ir kurti tiek savo, tiek ir bendras Sėkmių istorijas.“ – teigė bibliotekos generalinio direktoriaus patarėja Irma Leščinskaitė.

 

„Mes papildome ir praturtiname vieni kitus. Kiekvienas narys padaro daugiausia, ką jis gali, ir tai įmanoma tik komandoje, kurioje vieni kitus palaiko. Tokioje komandoje kiekvieno nario veiklos kokybė yra geriausia. Tokia komanda yra visa VPPAR bendruomenė. Linkiu, kad toks nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas sėkmingai plėtotųsi ir toliau.“ – įspūdžiais apie bendradarbiavimą dalinosi moteris.

Daugiau apie Lietuvos Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką internetiniame puslapyje: https://www.lnb.lt/, ir socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/nacionalinebiblioteka.

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis