fbpx

Prisijungti

Naujienos

Parama Kultūros ir Kūrybinių Industrijų (KKI) sektoriaus įmonėms

➡ Tinkami pareiškėjai:

KKI sektoriuje veikianti ne trumpiau kaip 1 metus įmonė, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos yra ne mažesnės kaip 30 000 Eur.

➡ Remiama veikla:

🟢 Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo / žiedinės ekonomikos skatinimo produktų / paslaugų kūrimo ir / arba veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir pan. paslaugos ir produktai).

🟢 Skaitmeninių / elektroninių platformų ir pan. kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų/ paslaugų sklaidai (pvz. kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kt. subsektoriuose).

🟢 Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios ar papildytos realybės kultūros ir kūrybinių produktų gamyba.

KKI kultūros ir kūrybinių produktų / paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos, kt. subsektoriuose).

➡ Tinkamos finansuoti išlaidos:

🟢 Kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir lizingo, programinės įrangos kūrimo, IS kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos; patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.

🟢 Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis.

🟢 Projekto veiklomis sukuriamų ar patobulinamų gaminių, paslaugų, veiklos procesų rinkodaros sprendimų sukūrimo ir įgyvendinimo išlaidos. Šių išlaidų suma neturi viršyti 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

🟢 Galimybių studijos, tyrimų, studijų, metodikų rengimo, mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimo, kitos išlaidos.

Jeigu sudomino, mielai suteiksime daugiau informacijos:

El. p. paulius@inopro.lt, tel. nr. +37061800565, +37065396037, +37062098877

INOPRO (MTEP ir inovacijų projektai) | UAB “Kriedana”

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis