fbpx

Prisijungti

Naujienos

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai informuoja, kad paskelbtas kvietimas teikti paraiškas paramai ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse (iki 6 000 gyventojų) gauti.

Rūmų narys UAB "Sintesi consulting" pažymi, kad skiriama iki 200 000 Eur paramos, 50% intensyvumu. Paramą galima panaudoti pastatų statybai, jų rekonstrukcijai, naujos įrangos įsigijimui, infrastruktūros sukūrimui. Taip pat projekto įgyvendinimo metu būtina sukurti naujas darbo vietas.

Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti.

Kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2018-08-01, galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2018-09-28.

Paramos dydis ir intensyvumas: iki 50 000 Eur, kai sukuriama viena darbo vieta, iki 200 000 Eur, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Galimi pareiškėjai: labai mažos ir mažos įmonės, fiziniai asmenys.

Įgyvendinimo terminas: 24 mėn.

Pagrindiniai reikalavimai:

  • projekte numatyta vykdyti veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje;
  • pareiškėjo – juridinio asmens – pardavimo pajamos ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių;
  • pareiškėjo – fizinio asmens – ataskaitiniais metais VMI deklaruotos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo veiklos pajamas) sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.

Pagrindiniai įsipareigojimai:

  • sukurti bent vieną naują darbo vietą;
  • ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų įdarbinti kaimo gyventojus.

Tinkamos finansuoti išlaidas:

  • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
  • naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
  • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
  • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 1800 Eur ir negali viršyti 5 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Daugiau informacijos suteikti ir pagalbą pasiūlyti gali Rūmų narys UAB "Sintesi consulting".

Kontaktai: Giedrė Zalatorytė, +37069889001, www.sintesi.lt

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis

 

Sveiki!

Smagu, kad domitės galimybe bendradarbiauti su užsienio partneriais. Šiuo metu funkcionalumas yra diegiamas ir artimiausiu metu bus aktyvuotas.