fbpx

Prisijungti

Naujienos

Nemokamos konsultacijos dėl priemonės „Dizainas LT“

Rūmų nariai – UAB „Sintesi consulting“ – kviečia nemokamai konsultacijai dėl priemonės „Dizainas LT“.

Priemonė Dizainas LT  skirta paskatinti įmones investuoti į dizaino sprendimus, taip didinant įmonės produktų patrauklumą, kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

 Remiama veikla: netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas. Gaminių dizainas galėtų būti, tarkim, pakuotės, o paslaugų dizainas – paslaugos teikimo schemos (pvz., UI/UX) sukūrimas.

 Galimi pareiškėjai ir reikalavimai projektams:

 • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Tai – įmonės, kurių vienas pagrindinių rodiklių yra darbuotojų skaičius (neturėtų viršyti 250). Į šį skaičių įtraukiami kitų įmonės akcininkų valdomų įmonių rodikliai, tačiau kiekvienu atveju reikėtų skaičiuoti individualiai, nes skaičiavimo metodika ganėtinai sudėtinga;
 • nuo įmonės dydžio taip pat priklausys paramos intensyvumas;
 • pareiškėjai nėra sunkumų patiriančios įmonės arba nesugrąžinusios anksčiau gautos paramos, kurią teismas pripažino grąžinti;
 • veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus; pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jei įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos pagal pastarųjų trejų finansinių metų iki paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas.
 • projekte bus diegiami originalūs gaminių (paslaugų) dizaino sprendimai, skirti serijinei arba masinei gamybai ir (arba) masiniam paslaugų teikimui (vertinama, ar projekte numatomi diegti originalūs gaminių (paslaugų) dizaino sprendimai, skirti serijinei ir (arba) masinei gamybai ir (arba) masiniam paslaugų teikimui).

Finansavimas:

 • projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 3 000 € iki 30 000 €;
 • Vienam dizainui paramos suma iki 10 000 , t. y. gali būti kuriami keli dizainai, bet neviršijama minėta suma.

 Finansavimo intensyvumas:

 • labai mažoms (iki 10 darbuotojų) – 75 %;
 • mažoms (iki 50 darbuotojų) – 60 %;
 • vidutinėms (iki 250 darbuotojų) – 50 %.

 Projekto trukmė – iki 18 mėnesių nuo sutarties su agentūra pasirašymo dienos.

 Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • originalių gaminių / paslaugų dizaino sukūrimas ar pakeitimas, jei projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą. Originalus dizaino sprendimas laikomas sukurtu ar pakeistu, kai yra pateikiamas galutinis variantas su visais jam priklausančiais priedais (pvz., eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir t. t.);
 • projekto vykdytojo darbuotojų, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino kūrimas, darbo užmokestis, jei pareiškėjas pats vykdo dizaino kūrimo ar pakeitimo veiklą. Jei darbuotojas ne visą darbo laiką skiria dizainui kurti (pakeisti), tinkama finansuoti tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri mokama už darbo laiką, skirtą dizainui kurti (pakeisti). Darbo užmokestis finansuojamas, kai pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais.

Nemokama konsultacija:

Martynas Kalvaitis, tel.: +37065696055 arba martynas.kalvaitis@sintesi.lt

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis

 

Sveiki!

Smagu, kad domitės galimybe bendradarbiauti su užsienio partneriais. Šiuo metu funkcionalumas yra diegiamas ir artimiausiu metu bus aktyvuotas.