fbpx

Prisijungti

Naujienos

Rūmų nariai konsultuoja: Nemokamos AVOCAD konsultacijos dėl force majeure pažymų

 Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai – Advokatų profesinė bendrija AVOCAD, suprasdami šiandieninę sudėtingą verslo situaciją, pradeda teikti nemokamas konsultacijas 24/7 dėl force majeure pažymų išdavimo, darbo santykių, darbo vietų išsaugojimo, patirtų nuostolių dėl atšauktų kelionių atgavimo, skolų suvaldymo rizikų, sutarčių audito ir sutarčių vykdymo klausimais.

Įprastai nemokamas konsultacijas teikiame tik Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams per ekspertų platformą. Visgi, suprasdami, kad verslui informacijos šiandien reikia čia ir dabar, pasitarę su kolegomis, nusprendėme padėti ir kitoms įmonėms“, - pažymi rūmų tarybos narys advokatas Egidijus Langys. Konsultacijos teikiamos šiais kontaktais:

EGIDIJUS LANGYS

Partneris / Advokatas

T: +370 659 65989
E: egidijus.langys@avocad.lt

LAURYNAS STANIULIS

Vadovaujantysis partneris / Advokatas

T: +370 659 25567
E: laurynas.staniulis@avocad.lt

JONAS ZARONSKIS

Partneris / Advokatas

T: +370 655 92725
E: jonas.zaronskis@avocad.lt

Dėl force majeure pažymų išdavimo kompanijoms, veiklą vykdančioms Vilniaus ir Alytaus apskrityse, reiktų kreiptis el. paštu vilnius@cci.lt, konsultacijų telefonas Vilniuje (konsultuoja rūmų advokatė Jūratė Radzevičienė): +370 (615) 90903.

Kontaktai Kaune: https://chamber.lt/

Kontaktai Klaipėdoje: http://www.kcci.lt/

Kontaktai Panevėžyje: https://paneveziorumai.lt/lt/

Kontaktai Šiauliuose:  https://www.rumai.lt/

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai informuoja, kad verslas, patiriantis sunkumų dėl koronavirusų sukeltų aplinkybių, gali kreiptis į teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie nustatyta tvarka išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančias pažymas.

Jos gali būti šalių panaudotos kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

Rūmai primena, kad partneris, norintis gauti pažymą, per protingą terminą nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo pradžios, per kurį būtų neišnykę įrodymai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) buvimo faktą, tiesiogiai kreipdamasis arba per atstumą pateikia rūmams, kurių veiklos zonoje atsirado ir egzistuoja ar egzistavo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, būtinus dokumentus.

Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka:

 1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos zoną, jeigu tos aplinkybės atsirado ir egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 2. Pažymos išduodamos asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine - ūkine veikla.
 3. Asmuo, norintys gauti pažymą, pateikia šiuos dokumentus:
  • prašymą rūmų generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo administracijos vadovas ar savininkas ar jų įgalioti asmenys;
  • sutartį bei jos lydimuosius dokumentus, pagal kuriuos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų;
  • kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą;
  • dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nedelsdamas pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai;
  • dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių mastą;
  • dokumentą apie rūmams sumokėtą rinkliavą;
  • prireikus - kitus papildomus dokumentus.
 4. Rūmai išnagrinėja asmens prašymą per 20 darbo dienų nuo jo gavimo.
 5. Rūmai išduoda pažymą, jeigu asmens pateikti dokumentai įrodo aplinkybes ir sąlygas nuo atleidimo ir atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure).
 6. Asmens prašymu rūmai gali imtis veiksmų, padedančių nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą.
 7. Jeigu asmenų pateikti dokumentai ar rūmų nustatyti faktai neįrodo šios tvarkos 5 punkte numatytų aplinkybių ir sąlygų, rūmai išduoda asmeniui motyvuotą atsisakymą išduoti pažymą.
 8. Pažyma įforminama firminiame rūmų blanke. Joje nurodoma numeris, data, pateikusio prašymą asmens vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas, sutarties šalys, sutarties sudarymo vieta, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, jų egzistavimo laikotarpis ir pateikti dokumentai.
 9. Pažyma pasirašoma rūmų direktoriaus ar jo įgalioto asmens ir patvirtinama antspaudu.

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis