fbpx

Prisijungti

Naujienos

Kviečiame narius kartu atrasti naujas rinkas (projekto paraiška)

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kviečia narius dalyvauti teikiant „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ projektų paraišką. Laimėjus projektą, mažoms ir vidutinėms įmonėms dalinai bus finansuojamas dalyvavimas tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijoje, atveriant Lietuvos įmonėms kelius į naujas rinkas.

„Rūmų nariai, dalyvavę iki šiol Rūmų vykdytuose „Naujų galimybių“ ir panašaus tipo projektuose, tik teigiamai vertina šį naujų rinkų atvėrimo būdą bei valstybės teikiamą tikslinę pagalbą. Įmonės sėkmingai debiutavo Skandinavijoje, JAE bei kitose rinkose, susipažino su daugybe potencialių partnerių, įvairių rinkų subtilybėmis praktiškai. Kviečiame narius aktyviai dalyvauti teikiant paraišką, siūlyti prioritetines rinkas ir veiklas“, - sako Rūmų gen direktorius dr. Almantas Danilevičius.

Visa informacija ir reikalavimai įmonėms – žemiau, o konsultacijas mielai suteiks Rūmų Projektų valdymo skyriaus vadovė Jolanta Lapinskaitė – Vaitulionienė (el. paštas: j.vaitulioniene@cci.lt, mob.tel.: 869881014).

Išsami informacija apie projektą:

Finansavimo tikslas: Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Finansuojamos veiklos: Grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.

Reikalavimai galutiniams naudos gavėjams, verslo misijos ar tarptautinės parodos dalyviams:

  • Ar galutinis naudos gavėjas priskiriamas MVĮ kategorijai (duomenys tikrinami pagal pateiktą Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija);
  • Ar galutinis naudos gavėjas nepriskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai (taikoma tik MVĮ, veikiančioms ilgiau nei trejus metus);
  • Ar galutinis naudos gavėjas yra finansiškai pajėgus prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 procentų jam tenkančių tinkamų finansuoti išlaidų;
  • Ar galutinis naudos gavėjas atitinka Aprašo 21.3 papunkčio reikalavimus, t. y. kad galutinio naudos gavėjo – MVĮ – bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties galutinio naudos gavėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas (vertinama, ar galutinis naudos gavėjas, kuris yra MVĮ, pats gamina produkciją, t. y. MVĮ bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas, vertinant pagal valstybės įmonei Registrų centrui pateiktus patvirtintus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius).

Projekto veiklų įgyvendinimo terminas iki 2023 m. rugpjūčio 31d.

Pirmumo teisę projekte dalyvauti turi labai mažos įmonės (iki 10 darbuotojų) atitinkančios išvardintus EVRK kodus:

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu

Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“

Ūkinė veikla
10 Maisto produktų gamyba
11 Gėrimų gamyba
13 Tekstilės gaminių gamyba
14 Drabužių siuvimas (gamyba)
15 Odos ir odos dirbinių gamyba
16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
21 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba
25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
31 Baldų gamyba
32.12 Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
32.13 Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
49.3 Kitas keleivinis sausumos transportas
50.1 Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
51.1 Keleivinis oro transportas
52.23 Oro transportui būdingų paslaugų veikla
59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
68 (išskyrus 68.31) Nekilnojamojo turto operacijos
74.2 Fotografavimo veikla
79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
82.3 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
85 Švietimas

Norime pažymėti, kad projektų finansavimo intensyvumas – 70 %, nuosavo įnašo dalis sudaro 30 %. Galutiniams naudos gavėjams teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitikti reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai.

Apsisprendusias įmones dalyvauti projekte iki 2022-03-07 prašome pateikti šiuos dokumentus (žemiau nurodytais kontaktais):

  • SVV deklaraciją;
  • vienos įmonės deklaraciją;
  • eksporto vertę 2021 m. pagrindžiančius dokumentus (buhalterines pažymas) (jeigu galutinio naudos gavėjo produkcija nebuvo eksportuojama, buhalterinėje pažymoje nurodomas 0 (nulis) EUR))
  • užpildytas lenteles priede Nr. 1 (pridedame).

Kontaktai konsultacijoms: projektų valdymo skyriaus vadovė Jolanta Lapinskaitė-Vaitulionienė, el. paštas: j.vaitulioniene@cci.lt, mob.tel.: 869881014.

Priedas Nr. 1

Galutinių projekto naudos gavėjų vykdomos veiklos ir projekto veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.):

 

Galutinio naudos gavėjo pavadinimas Galutinio naudos gavėjo kodas Galutinio naudos gavėjo statusas (labai maža, maža ir vidutinė įmonė) Galutinio naudos gavėjo vykdoma veikla (-os) pagal EVRK 2 red. (EVRK kodas ir pavadinimas) Galutinio naudos gavėjo pajamų dalis (proc.) bendroje pardavimo struktūroje (iš pagrindinės galutinio naudos gavėjo vykdomos veiklos pagal EVRK 2 red.) Aprašo 20.3  papunkčiui nustatyti
         

Informacija apie galutinių naudos gavėjų eksporto pajamų augimą:

Galutinio naudos gavėjo pavadinimas 2021m. pajamos iš eksporto, Eur Projekto įgyvendinimo pabaigos metai (2023 m.), Eur Pirmieji metai po projekto įgyvendinimo (2024 m.), Eur Antrieji metai po projekto įgyvendinimo (2025 m.), Eur Tretieji  metai po projekto įgyvendinimo (2026 m.), Eur
           

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis