fbpx

Prisijungti

Naujienos

Išrinkta nauja Vilniaus verslo moterų tinklo Taryba

 

Spalio 19 d. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose įvyko Vilniaus verslo moterų tinklo (VVMT) metinis susitikimas ir naujos Tarybos rinkimai.

Gausiai susirinkusias tinklo nares pasveikino Rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius. Susitikime taip pat dalyvavo Rūmų generalinis direktorius Almantas Danilevičius ir Lietuvos verslo moterų tinklo prezidentė Fausta Šeputytė.

Susitikimo pradžioje visoms susirinkusioms narėms ir kviestiniams svečiams VVMT Taryba (Jurga Rimkė, Irma Spudienė, Daiva Adutavičienė, Monika Prastienė, Ligita Žukauskaitė) ir inicijuotų projektų vadovės  (Kristina Šuškevič, Dovilė Končak) pristatė per metus nuveiktus darbus, supažindino su pasiektais rezultatais ir ateities veiklos kryptimis.

Per pastaruosius metus nuo 2020 m. spalio:

 • Prisijungė 11 naujų narių – dabar Tinkle yra 46 narės.
 • Suorganizuota 19 VVMT susitikimų, kuriuose sudalyvavo per 450 dalyvių, iš kurių 72 viešnios iš visos Lietuvos ir kitų miestų verslo moterų tinklų. Taip pat aktyviai buvo dalyvauta ir kitų miestų verslo moterų tinklų organizuotuose renginiuose.
 • VVMT narės atstovavo Vilniaus prekybos rūmus įvairiose konferencijose, diskusijose, TV ir radio laidose, dalino interviu.
 • VVMT aktyviai stiprino tarptautinius ryšius ir tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio moterų organizacijomis: BPW Europe - Business and Professional Women, prisidėjo prie tarptautinių inciatyvų: EPD - Equal Pay Day, WEPs – Women Enpowermemt Principals, parengė paraišką BPW EUROPE 18-ąją konferenciją 2025 m. surengti Vilniuje, įsitraukė į BPW Women On Boards veiklą.
 • Aktyviai vykdė socialiai atsakingo verslo inciatyvas, kampanijas, renginius, pradėjo Age-Friendly iniciatyvą, skirtą 50 plius žmonėms.
 • Visos narės pakviestos prisidėti prie 3 tikslinių VVMT veiklos grupių:
 1. Socialiniai projektai ir iniciatyvos
 2. Tarptautinis bendradarbiavimas
 3. Moterų įgalinimo projektai ir iniciatyvos

Po metinės veiklos ir rezultatų aptarimo prisistatė kandidatės į VVMT Tarybą (Daiva Adutavičienė, Berta Čaikauskaitė, Dovilė Končak, Asta Matulevičienė, Jurga Rimkė, Monika Prastienė, Irma Spudienė, Kristina Šuškevič, Ingrida Zmejauskienė, Ligita Žukauskaitė). Suskaičiavus balsavimo rezultatu, 1 metų kadencijai išrinktos:

 1. VVMT prezidentė - Jurga Rimkė, UAB „Intra Vires“ direktorė.
 2. VVMT viceprezidentė, atsakinga už narių pritraukimą ir plėtrą - Irma Spudienė, UAB „DSP Plius“ direktorė, VVMT viceprezidentė, atsakinga už narių pritraukimą ir plėtrą.
 3. VVMT viceprezidentė, atsakinga už komunikaciją ir sklaidą - Berta Čaikauskaitė, UAB UAB „Berta And“ direktorė.
 4. Iždininkė - Daiva Adutavičienė, UAB „Veritas Ana“ komercijos direktorė.
 5. Sekretorė - Monika Prastienė, UAB „MDP Holding“ vykdančioji direktorė.
 6. VVMT BPW Young (jaunųjų verslininkių iki 35 m.) atstovė - Dovilė Končak, UAB „Rait Group“ direktorė.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo bei mokslo bendruomenės vardu naująsias Verslo moterų tinko vadoves sveikina Rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius.

„Veržli Verslo moterų tinklo komanda ir rezultatyvi, matoma, girdima, verslui augti padedanti veikla davė postūmį ir Eksporto bei Vadovų klubų atsiradimui Rūmuose. Rūmai didžiuojasi, kad Vilniaus verslo moterų tinko veikla įsitvirtina tarptautiniame lygyje, o moterų lygių galimybių agenda tinklo dėka vis dažniau atsiduria aukščiausio lygio diskusijų viršūnėse, formuojant ateities lygių galimybių politiką. Neabejojame, kad atsinaujinusios Tarybos nubrėžtos kryptys skatins ir visos bendruomenės aktyvesnį įsitraukimą į bendruomenės veiklas“, - pažymi S. Leonavičius.

Artimiausias atviras VVMT susitikimas-pusryčiai vyks lapkričio 9 d. legendiniame „Neringos“ viešbutyje-restorane.

 

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis