fbpx

Prisijungti

Naujienos

Įmonėms, sprendžiančioms socialines problemas – parama įrangai bei įrengimams

Šiandien vykusiame projektų pristatyme Vilniuje aptarta socialinių verslų Lietuvoje, pasaulyje bei Vilniaus regione situacija, gerosios praktikos bei sėkmingos iniciatyvos, diskutuota apie socialinių verslų ir iniciatyvų poreikį Vilniaus mieste ir rajone.

„Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai šiemet pradėjo vykdyti tris socialinių įmonių projektus Vilniuje,  Marijampolėje bei Alytuje. Jų metu tikimasi padėti įsteigti 50 įmonių, kurių veikla spręstų socialines problemas. Jas padės identifikuoti Rūmai, bendradarbiaudami su partneriais, savivaldybių atstovais, bendruomenėmis“, – pristatyme kalbėjo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė, VU Verslo mokyklos direktorė dr. Birutė Miškinienė, akcentuodama, kad verslo pradžiai skiriamas iki 15 tūkst. € finansavimas turėtų paskatinti žmones imtis naujų veiklų, įgyvendinti verslo idėjas.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai ėmėsi iniciatyvos padėti spręsti socialines problemas Vilniaus, Alytaus bei Marijampolės apskrityse. Kartu su ilgametę patirtį turinčiais partneriais – VŠĮ „Sveikatos metai“, VŠĮ „Sveikatingumo idėjos“, asociacija Mokinių bendrija „Viltis“ ir kitais – Rūmai padės regionuose kurtis socialiniams verslams.

„Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija ne tik verslo, bet ir mokslo organizacijas, viešąsias įstaigas, kuria dialogą su visais socialiniais partneriais. Nesame lobistinė organizacija, siaurai atstovaujanti savo narių interesams. Pagalba verslui, mokslo įstaigoms, bendrystės plėtojimas, dialogo su savivalda ir bendruomenėmis vystymas – tik kelios svarbios kryptys, kuriomis žengia Rūmai pastaraisiais metais“, – sako prezidentas Sigitas Leonavičius, akcentuodamas verslo bendruomenių svarbą, sprendžiant ir socialines regionų problemas.

Vilniaus, Alytaus, Marijampolės ir kitose Lietuvos apskrityse pradėti įgyvendinti projektai, padėsiantys spręsti  kultūrinės veiklos ir visuomenės kūrybiškumo ugdymo, ligų prevencijos, pacientų teisių gynimo ir tarpusavio pagalbos stiprinimo, visuomenės sveikatinimo bei kitas socialines problemas.

 „Nors didžiąją dalį tradicinių socialinių paslaugų teikia valstybės ar savivaldybių institucijos, dalį funkcijų efektyviau gali vykdyti verslas. Veikdamos lanksčiau ir reaguodamas į aktualijas, įmonės kur kas sparčiau prisitaiko  prie visuomenės poreikių bei teikia tas paslaugas, kurios reikalingos čia ir dabar“, – socialinio verslo privalumus įvardija p. Leonavičius.

„Rūmai džiaugiasi, kad galės pasidalinti ekspertiniais patarimais, įžvalgomis, praktiniais mokymais su verslininkais, ir padės įsteigti bei vystyti socialinius verslus kiekvienoje apskrityje“, – pažymi Rūmų gen. direktorius Almantas Danilevičius, kviesdamas aktyvius žmones dalyvauti kuriant naujas įmones, įvertinant, kad bus finansuojama ir dalis įrangos, reikalingos įmonės veiklai vykdyti.

Įgyvendinant projektus „Parama socialiniam verslui Marijampolės apskrityje“, „Parama socialiniam verslui Vilniaus apskrityje“ taip pat „Parama socialiniam verslui Alytaus apskrityje“, vyks informaciniai renginiai socialinio verslo kūrimosi skatinimui, mokymai, individualios konsultacijos socialinio verslo kūrimo klausimais (teisės, buhalterijos, socialinio verslo steigimo ar plėtros pagrindai), socialinių verslų idėjų atranka bei įmonių aprūpinimas įranga bei įrengimais. Informaciniai renginiai, mokymai vyks Alytaus m., Alytaus raj., Lazdijų raj., Druskininkų, Varėnos raj., Marijampolės r., Šakių r., Kazlų Rūdos r., Vilkaviškio r., Kalvarijos r., Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnų r., Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Ukmergės r. savivaldybėse.

 

Daugiau informacijos apie projektą mielai suteiks Rūmų projektinių veiklų vadovė Jolanta Lapinskaitė-Vaitulionienė: +370 (698) 81014, j.vaitulioniene@cci.lt

Projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“.

 

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis