fbpx

Prisijungti

Naujienos

Hanza parlamentas ir Baltijos jūros akademija kviečia į virtualias konferencijas

Hanza parlamentas (Hanse Parlament) ir Baltijos jūros akademija (Baltic Sea Academy), su kuriais Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai aktyviai bendradarbiauja projektinės veiklos srityje, šiuo metu vykdo tris įdomius ir į ateitį orientuotus projektus su 15 partnerių iš aštuonių šalių. Projektų metu buvo pasiekta inovatyvių rezultatų, kurie pasiteisino praktiškai pritaikant versle.

Kviečiame dalyvauti projektų rezultatų pristatymo konferencijose bei klausimų ir atsakymų sesijose, kurių metu turėsite galimybę sužinoti naujausią informaciją ir diskutuoti apie versle taikomus inovatyvius sprendimus, tarptautinių projektų rezultatus bei jų pritaikymą versle.

Daugiau informacijos apie renginius:

  • BIRŽELIO 15 D. 15 val. 

 Projekto „New skills for New Entrepreneurs - Attraction and Qualification of Refugees as Successors (New Entrepreneurs)“ konferencija

Pabėgėlių integracija juos priimančiose šalyse yra svarbi ir sunki užduotis daugeliui ES šalių. Pabėgėliai, turintys verslumo potencialą, per palyginti trumpą laiką gali būti apmokyti priimančioje šalyje ir taip integruoti į darbo rinką kaip verslo perėmėjai ar kvalifikuoti mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai. Dėl nesėkmingo verslo perdavimo kiekvienais metais prarandama daugiau darbo vietų nei sukuriama naujų. Projekto metu buvo sėkmingai sukurti nauji pabėgėlių kaip potencialių verslininkų integracijos metodai ir sprendimai, padedantys verslo perdavimo procesams ir naujų įmonių kūrimuisi.

Konferencijos metu bus diskutuojama, kokia pagalba gali būti suteikta pabėgėliams, siekiantiems įgyti verslumo įgūdžių ar tapti kvalifikuotais darbuotojais, kokie būdai ir paramos priemonės yra ypač naudingos ir pasiteisino įgyvendinant jas praktiškai ir kt.

 

  • BIRŽELIO 17 D. 11 val. 

Projekto „Establishment of two-stage industry competence centers of vocational education and training (ICC4VET)“ konferencija

Vis mažėja jaunuolių, besirenkančių profesinį mokymą, tai kelia verslininkų nerimą. Dabartinis kompetentingų verslininkų ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, kuris ateityje ir toliau didės, yra didžiausia kliūtis tolesnei mažų ir vidutinių įmonių plėtrai. Kartu su tarptautiniais partneriais projekto metu buvo sukurti ir sėkmingai išbandyti konkretūs profesinio mokymo, tęstinio ir aukštojo mokslo bei jaunųjų talentų ugdymo sprendimai.

Konferencijos metu bus diskutuojama, kokios strategijos yra sėkmingos pritraukiant įmones, mokyklas ir mokinius dalyvauti profesiniame mokyme, kaip apmokyti įmonės personalą, siekiant vykdyti profesinį mokymą įmonėse ir kt.

 

  • BIRŽELIO 19 D. 10 val.

Projekto „Designing and implementing a dual Bachelor's degree study course with integral attainment of a Bachelor's and vocational Master's qualification (Bachelor& Meister)“ konferencija

Europoje jaučiamas labai didelis jaunų verslininkų poreikis, užtikrinant sėkmingą įmonių perdavimą ir naujų steigimą. Mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) praktinė patirtis ir profesinės žinios yra būtinos sėkmingam verslo valdymui. Deja, daugeliui universitetų absolventų trūksta tokių įgūdžių, todėl MVĮ gali įdarbinti būsimus vadovus tik iš labai ribotos grupės. Tiesa, amatininko kvalifikaciją įgiję darbuotojai turi praktinių žinių, profesinės patirties bei teorijos įgūdžių. Projekto metu naujai sukurti ir sėkmingai išbandyti studijų kursai vienu metu leidžia įgyti bakalauro ir profesines magistro kvalifikacijas. Taip vadovai ir verslininkai yra pritraukiami į mažas ir vidutines įmones, tobulinamas profesinis mokymas ir užtikrinamas akademinis amatininko laipsnis, pripažįstamas tarptautiniu mastu.

Konferencijos metu bus diskutuojama, koks yra geriausias būdas mokyti būsimus verslininkus ir vadovus, kaip galima užtikrinti verslo perdavimą kitai kartai, kaip turėtų elgtis įmonės ir kt.

Renginių dalyviai gaus Hanza parlamento išduotus pažymėjimus.

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis