fbpx

Prisijungti

Naujienos

Galimybės verslui pasinaudoti parama

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai – Sintesi Consulting pateikia informaciją apie naujas galimybes pasinaudoti parama. Sintesi Consulting – ilgametę patirtį konsultavimo srityje sukaupusi įmonė, kurios paslaugų spektrą sudaro: verslo valdymo konsultacijos, projektų valdymas ir administravimas, ES fondų finansuojamų projektų paraiškų ruošimas.

 

Šiuo metu artėjančios priemonės šios:

 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Tikslas - modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusių veiklų, skatinti didesnės pridėtinės  vertės žemės ūkio produktų gamybą.

Paraiškos teikiamos: nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d.

Paramos dydis: iki 50 000 Eur.

Intensyvumas: nuo 50% iki 70%.

Pareiškėjai: fiziniai, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkį ir valdą, žemės ūkio kooperatyvai.

 

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Tikslas - skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paraiškos teikiamos: nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Paramos dydis: iki 16 000 Eur arba iki 40 000 Eur.

Intensyvumas: 100%.

Pareiškėjai: fiziniai asmenys, nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos, arba tame laikotarpyje ekonominę veiklą vykdę neilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, labai mažos ir mažos įmonės įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos.

 

Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse

Tikslas - skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paraiškos teikiamos: nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į planuojamų sukurti darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur yra skiriama, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų.

Intensyvumas: 50%.

Pareiškėjai: fiziniai asmenys, registruoti kaimo vietovėje ir vykdantys veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, arba privatūs juridiniai asmenys, vykdantys veiklą ne trumpiau kaip 1 metus.

 

Miško veisimui

Tikslas - skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Paraiškos teikiamos: nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2019 m. spalio 31 d.

Paramos dydis: iki 3 600 Eur už 1 ha miško apsodinimo ir iki 12 metų mokama kasmetinė priežiūros išmoka, kuri siekia iki iki 405 Eur/metus.

Pareiškėjai: juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

 

Kontaktai papildomai informacijai:

UAB „Sintesi Consulting“

Lvovo g. 25, Vilnius

+370 686 13021

greta.grigaleviciute@sintesi.lt

www.sintesi.lt

 

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis

 

Sveiki!

Smagu, kad domitės galimybe bendradarbiauti su užsienio partneriais. Šiuo metu funkcionalumas yra diegiamas ir artimiausiu metu bus aktyvuotas.