fbpx

Prisijungti

Naujienos

Galimybės verslui pasinaudoti parama

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai – Sintesi Consulting pateikia informaciją apie naujas galimybes pasinaudoti parama. Sintesi Consulting – ilgametę patirtį konsultavimo srityje sukaupusi įmonė, kurios paslaugų spektrą sudaro: verslo valdymo konsultacijos, projektų valdymas ir administravimas, ES fondų finansuojamų projektų paraiškų ruošimas.

 

Šiuo metu artėjančios priemonės šios:

 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Tikslas - modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusių veiklų, skatinti didesnės pridėtinės  vertės žemės ūkio produktų gamybą.

Paraiškos teikiamos: nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d.

Paramos dydis: iki 50 000 Eur.

Intensyvumas: nuo 50% iki 70%.

Pareiškėjai: fiziniai, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkį ir valdą, žemės ūkio kooperatyvai.

 

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Tikslas - skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paraiškos teikiamos: nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Paramos dydis: iki 16 000 Eur arba iki 40 000 Eur.

Intensyvumas: 100%.

Pareiškėjai: fiziniai asmenys, nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos, arba tame laikotarpyje ekonominę veiklą vykdę neilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, labai mažos ir mažos įmonės įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos.

 

Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse

Tikslas - skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paraiškos teikiamos: nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į planuojamų sukurti darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur yra skiriama, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų.

Intensyvumas: 50%.

Pareiškėjai: fiziniai asmenys, registruoti kaimo vietovėje ir vykdantys veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, arba privatūs juridiniai asmenys, vykdantys veiklą ne trumpiau kaip 1 metus.

 

Miško veisimui

Tikslas - skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Paraiškos teikiamos: nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2019 m. spalio 31 d.

Paramos dydis: iki 3 600 Eur už 1 ha miško apsodinimo ir iki 12 metų mokama kasmetinė priežiūros išmoka, kuri siekia iki iki 405 Eur/metus.

Pareiškėjai: juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

 

Kontaktai papildomai informacijai:

UAB „Sintesi Consulting“

Lvovo g. 25, Vilnius

+370 686 13021

greta.grigaleviciute@sintesi.lt

www.sintesi.lt

 

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis