fbpx

Prisijungti

Naujienos

Europos Komisija konsultuojasi su įmonėmis dėl Ploviklių reglamento

Europos Komisija (EK) konsultuojasi su įmonėmis dėl Reglamento (EB) Nr. 648/2004, kuris nustato bendras taisykles, leidžiančias ploviklius ir aktyviąsias paviršiaus medžiagas parduoti bei naudoti visoje ES, tuo pačiu saugant aplinką ir žmonių sveikatą. Plovikliai gali turėti aktyviųjų paviršiaus medžiagų, kurie padeda efektyviau valyti, tačiau aktyviosios paviršiaus medžiagos gali pakenkti vandens kokybei, kai patenka į aplinką.

Ploviklių reglamentas suderina bandymų metodus siekiant nustatyti medžiagų biologinį skilimą; reikalauja, kad gamintojai pateiktų informaciją atitinkamoms institucijoms ir medicinos personalui, reikalauja įskaitomai, matomai ir neištrinamai nurodyti informaciją ant pakuotės, taip pat nurodo, kad etiketėse turi būti pateikta informacija apie rekomenduojamas dozes, taip pat leidžia nacionalinėms valdžios institucijoms uždrausti konkrečius ploviklius, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai.

Galutinis vertinimas bus atliekamas siekiant nustatyti, kokiu mastu Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 pasiekė numatytus tikslus (veiksmingumo, efektyvumo, tinkamumo, darnos ir pridėtinės vertės ES). Šis vertinimas bus atliekamas pagal Europos Komisijos REFIT programą ir geresnio reglamentavimo strategiją.

Prašome Jūsų užpildyti Europos Komisijos klausimyną tuo prisidedant prie ES teisės aktų tobulinimo.

Užpildytą klausimyną prašome atsiųsti iki birželio 26 d. el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Duomenų konfidencialumas garantuojamas. Dėkojame, kad dalyvaujate apklausoje!

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis