fbpx

Prisijungti

Naujienos

Dėl kliūčių verslui Kinijoje – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų kreipimasis į Vyriausybę

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, stebėdami neigiamas eksporto į Kiniją tendencijas (lietuviškų prekių kilmės sertifikatų išdavimas į šią šalį beveik sustojo) bei atsižvelgdami į narių apklausą, kreipėsi į LR Vyriausybę, pateikdami problemų, su kuriomis susiduria Lietuvos verslas Kinijoje, tendencijas.

Rūmai, siekdami padėti nariams ir kitoms Lietuvos įmonėms bei organizacijoms, siūlo aktyviau bendradarbiauti institucijoms, politikams ir verslui, minimizuojant ekonominius šalies nuostolius. Verslo įmones ir mokslo įstaigas vienijanti organizacija prašo aktyviau dalintis informacija , kokie numatomi veiksmai ir priemonės, sprendžiant verslo problemas, kilusias dėl politinių įtampų.

DĖL VERSLO KLIŪČIŲ KINIJOJE

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, stebėdami neigiamas eksporto į Kiniją tendencijas (lietuviškų prekių kilmės sertifikatų išdavimas į šią šalį beveik sustojo) bei atsižvelgdami į narių pasiūlymus, atliko apklausą, kurios metu siekta išsiaiškinti, su kokiais sunkumais ir problemomis susiduria Lietuvos verslas, bendradarbiaujant su Kinijos verslu.

Pateikti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių ir kitų Lietuvos verslų atsakymai indikuoja apie prastėjančias galimybes netrukdant vystyti verslo santykius su Kinijos įmonėmis, o kai kurie verslai svarsto alternatyvas perkelti įmones į kitas valstybes, siekiant neprarasti rinkų.

Apklausos rezultatai parodė, kad importuojančios iš Kinijos įmonės susiduria su trikdžiais tose srityse, kur eksportuojamas ne galutinis produktas, bet žaliavos: yra didesnis Kinijos kontrolės institucijų dėmesys ir reguliavimas; eksportuojančios įmonės turi problemų, nes dalis partnerių Kinijoje, nutraukia sutartis, taip pat atsisako bendradarbiavimo.

Įmonės taip pat informavo, kad gauna pranešimus, jog nebus išleisti per paskutines 7 dienas dvišaliais kontraktais patvirtinti akredityvai, dėl to, kad „esame įmonė iš Lietuvos Respublikos, su kuria Kinija atsisako bendradarbiauti.“ Kinijos akredityvus leidžiančios įmonės taip pat atsisako leisti akredityvus ir užsienio kompanijoms, norinčioms gauti akredityvus į jas aptarnaujančių Lietuvoje esančių tarptautinių (LUMINOR, SEB) bankų skyrius. Kitaip tariant, yra požymių, kad nutraukiamas tarpbankinis bendradarbiavimas.

Įmonės pastebi didesnį įvairių institucijų dėmesį, taip pat gauti pranešimai iš pardavimo agentų Kinijoje, kad muitinės pareigūnai nebepriiminės medienos, kuri atplauks su kilmės sertifikatais, išleistais Lietuvoje, ir visų Lietuviškos kilmės krovinių apskritai. Kinijos muitinė netvirtina eksporto procedūrų, jei kroviniai gabenami traukiniu ir gavėjo adresas yra Lietuvos Respublikoje.

Taip pat Rūmų nariai – mokymo įstaigos informuoja, kad nėra išduodamos vizos studentams atvykti į studijas Lietuvoje, o vizų centrai neišduoda studentams vizų jau pusantrų metų.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atsižvelgdami į narių pateikiamą problematiką, kviečia valstybės institucijas aktyviau bendradarbiauti su socialiniais partneriais bei verslu, kartu ieškant sprendimų įveikti kylančius iššūkius verslui ir kitoms organizacijoms. Prašome pateikti informaciją, kuria pasidalinsime su Rūmų nariais, kokie numatomi veiksmai ir priemonės, siekiant padėti Lietuvos verslui spręsti nurodytas problemas.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai yra pasirengę verslo kliūtis Kinijoje pristatyti ir susitikime.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų

Prezidentas

Sigitas Leonavičius

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis