fbpx

Prisijungti

Naujienos

Ateities ekonomikos DNR plano Investicijų komitete – Rūmų atstovai

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai informuoja, kad šį penktadienį (2020 07 17) vyks pirmasis Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo Investicijų komiteto posėdis. Finansų ministerija Investicijų komiteto nariams pristatys DNR planą, Centrinė projektų agentūra pristatys koncepcijų, kurias rengs atskiros ministerijos, vertinimo ir atrankos kriterijus.

Ateities ekonomikos DNR plano Investicijų komitetas sudarytas iš Vyriausybės kanceliarijos atstovų, DNR plano koordinatoriaus (LR Finansų ministerijos) atstovų ir pagal investicijų kryptį (žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika) sudaromų pakomitečių, į kurių sudėtį įtraukiami ministerijų atstovai ir patarimo teise socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų atstovai.

Komitete dirbs Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguoti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai: dr. Birutė Miškinienė, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos direktorė, Aistė Litvinaitė-Jablonskienė, Vilniaus PPAR Investicijų plėtros vadovė (investicijų kryptis – žmogiškasis kapitalas); doc. dr. Skirmantė Mozūriūnaitė, Vilniaus PPAR, UAB „Comfort Heat“ atstovė (investicijų kryptis - Inovacijos ir moksliniai tyrimai); dr. Vyda Mozūriūnienė, Vilniaus PPAR tarybos narė, UAB „Comfort Heat“ vadovė, Darius Buta, Vilniaus PPAR Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vadovas).

DNR plano įgyvendinimo Investicijų komitetas nagrinės veiksmų įgyvendinimo koncepcijų, kurias rengia ministerijos, pagrįstumą, t. y. atitiktį DNR plano tikslui ir siekiams, numatomo (-ų) veiksmo plėtotojo (-ų) pasirinkimo pagrįstumą ir investicijų socialinę ir ekonominę naudą, atsižvelgdamas į DNR plano koordinatoriaus, ministerijų ir administruojančiosios institucijos pateiktą informaciją, ir priims sprendimus dėl (ne)pritarimo šiai koncepcijai. Parengtas DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašas, kuriam pritaria Investicijų komitetas, teikiamas tvirtinti Vyriausybei.

„Tikimės, kad socialinių partnerių dalyvavimas, įgyvendinant ekonomikos DNR planą, ekspertų konsultacijos bei vertinimai padės Vyriausybei parinkti efektyviausius projektus, prisidėsiančius prie šalies ekonomikos spartaus atsigavimo. Itin svarbu suderinti kuo spartesnį sprendimų priėmimo procesą, sumažinti biurokratines kliūtis, kad plane numatytos lėšos būtų panaudotos efektyviai, skaidriai ir operatyviai. Sėkmingai susidoroję su iššūkiais sveikatos srityje, turime pranašumą prieš daugelį pasaulio valstybių sparčiau grąžinti ekonominius rodiklius į prieškrizinį lygį“, -  pažymi Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius.

Primename, kad birželio 10 d. Vyriausybė patvirtino Finansų ministerijos parengtą Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą. Iš viso ilgalaikių investicijų įgyvendinimui iki 2021 m. pabaigos, kaip ir planuota, bus skirta apie 6,3 mlrd. eurų, iš kurių naujos ir papildomos investicijos sudarys 2,2 mlrd. eurų, likusią dalį – 4,1 mlrd. eurų – paspartintos jau suplanuotos investicijos.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotų atstovų sąrašas visuose pakomitečiuose:

1 Žmogiškasis kapitalas: dr. Birutė Miškinienė, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų (toliau – PPAR) viceprezidentė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos direktorė, Aistė Litvinaitė-Jablonskienė, Vilniaus PPAR Investicijų plėtros vadovė;

2 Skaitmeninė ekonomika ir verslas: Audrius Zabotka, LPPARA ekspertas, Kęstutis Ramonaitis, UAB „Reservation Partners LT“ direktorius;

3 Inovacijos ir moksliniai tyrimai: prof. Eugenijus Valatka, Kauno PPAR tarybos narys, Kauno technologijos universiteto rektorius, Skirmantė Mozūriūnaitė, Vilniaus PPAR, UAB „Comfort Heat“ atstovė;

4 Ekonominė infrastruktūra: Vytis Arlauskas, Kauno PPAR tarybos narys, UAB „Hegelmann transporte“ grupės finansų direktorius, Linas Skardžiukas, Kauno PPAR tarybos narys, UAB „Kautra“ generalinis direktorius;

5 Klimato kaita ir energetika: dr. Vyda Mozūriūnienė, Vilniaus PPAR tarybos narė, UAB „Comfort Heat“ vadovė, Darius Buta, Vilniaus PPAR Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vadovas.

Daugiau informacijos apie Ateities ekonomikos DNR planą rasite LR Finansų ministerijos interneto svetainėje: http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ateities-ekonomikos-dnr

 

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis