fbpx

Prisijungti

Naujienos

Ar Rimo Varkulevičiaus vadovaujama Prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija jau tapo neregistruotais kontraversiško verslo lobistais?

(Atviras laiškas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovams, nariams, socialiniams partneriams)  

 

Gerbiami prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovai, nariai, kolegos,  

Šeštadienį pasirodžiusi naujienų agentūros BNS surinkta informacija apie kontraversiškai vertinamo lošimų ir žaidimų verslo lobizmą, kurį, pasirodo, dar praėjusių metų pabaigoje vykdė Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, vadovaujama Rimo Varkulevičiaus, ne vienam iš Jūsų turėjo sukelti didžiulę nuostabą ir nusivylimą. Tačiau į viešumą iškelti faktai tik dar kartą patvirtino Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų keltą klausimą, ką atstovauja p. Varkulevičius – ilgiausiai Lietuvoje veikiančią verslo ir mokslo bendruomenę, ar siaurus atskirų kompanijų interesus.  

Taip pat vis aktualesnis klausimas, su kuo derina pozicijas p. Varkulevičius, ir kokio dar tipo įmones šis žmogus proteguos būdamas mūsų bendruomenės atstovu. 

Kaip šeštadienį skelbiama naujienų agentūros BNS surinktoje informacijoje, lošimų verslo atstovai ir jiems atstovaujantys lobistai, tarp kurių kažkodėl atsidūrė ir Prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, „jau nuo praėjusių metų bando pasiekti politikus su prašymais atidėti prieš kelerius metus priimtų pataisų, susijusių su įpareigojimu lošimų automatus prijungti prie LAKIS, įsigaliojimą. 

2020 metų gruodį dėl to į Seimą kreipėsi Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija <...>.  

http://news.bns.lt/64031845?fbclid=IwAR18vfiVIY-snd0tupSYoOT83vunyr_Cj8z9UPmD1A9wW7zj7rxTEOGS7Mo  

Šio Prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos kreipimosi Vilniaus  rūmai nei matė, nei girdėjo, o kontraversiško lošimų biznio protegavimas nederintas ir nediskutuotas. Tuo metu, kai Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai vykdo projektus, kuriais remiamas socialinis verslas, ugdoma įmonių socialinė atsakomybė, p. Varkulevičius vienasmeniškai pasirašinėja lobistinius raštus, kuriame dėstomos pozicijos niekaip negalėtum apibūdinti kaip viešojo intereso gynimas.  

Mieli kolegos, naujajame LR Lobistinės veiklos įstatyme Prekybos, pramonės ir amatų rūmai išskirti kaip organizacija, kuri nėra lobistinė, nes gina viešąjį interesą, atstovauja visiems nariams, verslui, mokslui, o ne atskiroms siauroms interesų grupėms.  

Deja, p. Varkulevičiaus veikla diskredituoja Rūmų – kaip viešojo intereso gynėjų vardą, o šie naujai paaiškėję faktai, kad Rūmų asociacija gina lošėjų biznio pozicijas tik sustiprina Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų argumentus, išreiškiant nepasitikėjimą šiuo žmogumi.  

Noriu priminti, kad dar Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Taryba 2021 m. kovo 23 d. posėdyje nutarė „Išreikšti pritarimą Vilniaus PPAR prezidento S. Leonavičiaus Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumo posėdyje pareikštam nepasitikėjimui Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentu R. Varkulevičiumi“.  

p. R. Varkulevičiui nepasitikėjimas pareikštas po to, kai nesuderinęs su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais,  jis 2020-12-21 išplatino raštą, kuriame nacionaliniu mastu reiškiama bendra visų Rūmų pozicija (ir dėl pirmumo teisės skiepyti verslą), ir kuriame nurodyta, jog jį pasirašo visų regioninių rūmų ir Asociacijos vadovai.   

Deja, ši pozicija dėl verslo skiepijimo, tuo metu, kai Lietuvą pasiekė tik pirmosios dozės vakcinos, niekaip nebuvo suderinta su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais (vienu didžiausiu asociacijos nariu), o Vilniaus rūmų prezidento vardas ir pavardė ant rašto atsirado jam to nežinant. 

Tai ne pirmas atvejis, kai p. Varkulevičius vienasmeniškai priima sprendimus, nederindamas pozicijų su regioniniais rūmais. 2020 metų pradžioje Rūmų asociacijos vadovas vienasmeniškai pritarė kitų organizacijų planams pasitraukti iš 2017 m. spalio 16 d. Vyriausybės su septynių darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovais pasirašyto Nacionalinio susitarimo. Tokį žingsnį Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams teko paneigti, o organizacija toliau tęsė įsipareigojimus socialiniams partneriams.   

Gerbimai kolegos, Rūmų vadovai, nariai, nederintos pozicijos, atstovavimas siauroms prieštaringai vertinamoms interesų grupėms, organizacijos įvėlimas į galimo kyšio seime skandalą skatina imtis neatidėliotinų veiksmų.  

Kviečiu prisijungti prie Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų išreikšto nepasitikėjimo, nes tolimesnis delsimas gresia ne tik reputacinėmis rizikomis, bet ir mūsų seniausios verslo ir mokslo bendruomenės išbraukimu iš Lobizmo įstatyme numatytų išimčių.  

Ar tikrai mes norime, kad Lietuvos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai taptų eiline lobistine organizacija?  

Kviečiu visus susitelkti ir nuspręsti, kuriuo keliu pasuks Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai sprendimą priėmė – p. Varkulevičius mūsų neatstovauja.  

 

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas  

Sigitas Leonavičius  

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis