fbpx

Prisijungti

Naujienos

Alytaus rajono Verslo taryboje – ir Rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius paskirtas į Alytaus rajono savivaldybės tarybos sudarytą Verslo tarybą. Verslo taryba sieks kurti ir nuolat gerinti verslo plėtrai palankią aplinką bei sąlygas Alytaus rajone, svarstys su verslo skatinimu ir verslo plėtros priemonių koordinavimu rajone susijusius klausimus, teiks pasiūlymus pagal savo kompetenciją Alytaus rajono savivaldybės tarybai bei administracijai.

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Verslo tarybos nuostatus, Taryboje – verslo, ūkininkų organizacijų, profesinių mokyklų, Užimtumo tarnybos, savivaldybės atstovai – iš viso dešimt narių. Pirmininku skirtas savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

Alytaus rajono Verslo taryba dirbs visuomeniniais pagrindais. Jos sudėtyje – Marius Gudaitis (Lietuvos ūkininkų sąjungos Alytaus skyriaus „Dzūkijos ūkininkas“ pirmininkas), Vaida Kamandulienė (Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Alytaus skyriaus vedėja), Sigitas Leonavičius (Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas), Raimundas Markauskas (Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys), Dalia Matukienė (Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė, Alytaus krašto verslininkų asociacijos vadovė, narė), Sigitas Naruševičius (Alytaus kolegijos direktorius), Valentas Pakalniškis (VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos direktorius), Algimanta Ščiglinskienė (VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė) bei Vytautas Zubras (Alytaus profesinio rengimo centro direktorius).

Tarybos veiklos tikslai – skatinti verslo plėtrą, verslo aplinkos gerinimą ir verslumą Alytaus rajone; padėti sukurti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp verslo subjektų ir savivaldybės bei kitų viešojo administravimo institucijų; stiprinti valdžios ir verslo bendruomenės partnerystę, organizuojant tarpusavio konsultacijas verslo plėtros ir verslo aplinkos tobulinimo klausimais ir įgyvendinant vietos savivaldos uždavinius; skatinti dialogą ir bendradarbiavimą tarp valdžios ir verslo bendruomenės, kviesti šalių atsakingus asmenis dalyvauti aktualiuose renginiuose ir pareikšti savo nuomonę, kai reikia suderinti svarbius visuomenei klausimus; siekti mažinti administracinę naštą verslui.

Parengta pagal Alytaus rajono savivaldybės informaciją.

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis