fbpx

Prisijungti

Naujienos

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su IQ kviečia į konferenciją apie verslo socialinę atsakomybę ir ateities vizijas.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su IQ organizuoja konferenciją, kurios metu su visuomenės lyderiais bus diskutuojama apie verslo socialinę atsakomybę ir ateities vizijas. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ekspertai diskutuos, kiek įmonės gali prisidėti prie socialinio gėrio kūrimo ekstremalių situacijų metu, pateiks geruosius pavyzdžius. 

Neseniai įvykęs ir besitęsiantis pandemijos protrūkis mobilizavo įmones dalyvauti pagalbos iniciatyvose visuomenei sunkiu metu, tačiau jos taip pat susidūrė su dideliais sunkumais, kurie pakeitė socialinės atsakomybės sampratą.

Pastarąjį dešimtmetį įmonių socialinė atsakomybė kilo verslo ir visuomenės prioritetų sąraše ne tik Vakarų pasaulyje, bet ir Lietuvoje – įmonės daugiau dėmesio pradeda rodyti aplinkai draugiškoms alternatyvoms, veiklos vykdymo neigiamo poveikio mažinimui, aktyviau atsižvelgia į darbuotojų bei bendruomenių interesus, deklaruoja tikslus mažinti plastiko naudojimą, vartoti atsinaujinančius išteklius bei mažinti emisijas. Nepaisant to, pasaulinė pandemija žaibiškai perdėliojo prioritetus ir pateikė įmonių socialinės atsakomybės sampratą.

Konferencijos programa

Tikslas – bendradarbiaujant su NVO informuoti įmonių atstovus apie įmonių socialinės atsakomybės strategijas ekstremalių situacijų metu

Birželio 22 d. 10 val. ZOOM platformoje vyksiančios konferencijos metu pranešėjai, NVO ekspertai kartu su akademikais, sprendimų priėmėjais, politikais, verslo atstovais aptars ekstremalių situacijų metu besikeičiančią įmonių socialinės atsakomybės sampratą darbo santykių, aplinkosaugos, skaidrumo, bendruomeniškumo, vartotojų teisių, socialinių investicijų srityse.

Pranešėjai dalinsis įžvalgomis apie naujų grėsmių ir iššūkių vertinimą, įmonių socialinės atsakomybės strategijų adaptavimą, įmonės socialinės atsakomybės vietą prioritetų sąraše ekstremalių situacijų metu, dalinsis geraisiais pavyzdžiais bei pateiks praktinių rekomendacijų.

Šio renginio tikslas – bendradarbiaujant su NVO informuoti įmonių atstovus apie įmonių socialinės atsakomybės strategijas ekstremalių situacijų metu, supažindinti su užsienio valstybių gerąja praktika, paskatinti atsakingą įmonių požiūrį visuomenei opiais klausimais ekstremalių situacijų metu bei prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų pasiekimo.

Kviečiame visus norinčius stebėti konferenciją nuotoliniu būdu. Registruotis galite čia.

Konferencija yra projekto Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ dalis, kuris yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis