INVEGA eksporto priemonių poreikio apklausa

Kviečiame aktyiai dalyvauti prekinio kredito draudimo ir eksporto finansavimo priemonių Lietuvos rinkoje poreikio vertinime. Vertinimo tikslas – išanalizuoti šiuo metu Lietuvos rinkoje siūlomas prekinio kredito draudimo ir eksporto finansavimo priemones bei įvertinti jų trūkumus.

Atlikdami vertinimą siekiame plėtoti INVEGOS prekybos ir eksporto paramos įrankius, jog jie leistų Lietuvos įmonėms sėkmingai vykdyti prekybą ir auginti savo rinkas. Siekdami to vykdome įvairaus dydžio Lietuvos įmonių poreikio vertinimo apklausą, kurios tikslas surinkti duomenis apie eksportuotojų veiklą bei prekinio kredito draudimo ir eksporto finansavimo priemonių naudojimą bei esamą poreikį. Todėl Jus, kaip vienus iš Lietuvos eksportuotojų, kviečiame užpildyti apklausą bei išreikšti savo patirtį ir poziciją. Apklausa nėra ilga ir užtruksite mažiau nei 10 minučių, o pateikti atsakymai stipriai padės vystytis INVEGOS veiklai.

Apklausos nuoroda: https://forms.gle/QkHSEr885pizqwQ38

Prašome užpildyti apklausą bei padėti atlikti vertinimą, kuris leis vystyti INVEGOS prekybos ir eksporto įrankius galėsiančius atliepti Jūsų, kaip tarptautinėje prekyboje dalyvaujančios įmonės, poreikius.