Renginiai

Akcija!
lapkričio 21, 2019

PERIODINIAI VEIKLOS VERTINIMO IR MOTYVAVIMO POKALBIAI

Kviečiame tinkamai pasiruošti veiklos vertinimo ir motyvavimo pokalbiui!
Mokymu metu sužinosite kaip veiksmingiausiai vesti veiklos vertinimo ir motyvavimo pokalbius, kaip paaiškinti vertinimo kriterijus pokalbio metu, kaip suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį – informaciją apie darbinės veiklos ir elgesio vertinimo rezultatus, kaip aiškiai, konkrečiai, pamatuojamai suformuluoti tikslus bei uždavinius sau ir savo pavaldiniams, personalo vertinimo rodikliai: kaip „pamatuoti“ savo atliekamus darbus.

Vieta

T. Kosciuškos g. 30, 01100 Vilnius

Laikas

9:00-16:15

Kaina rūmų nariams

€79

Kaina

110.00 99.00

Dalyvių skaičius

Turime

RENGINIO APRAŠYMAS

Mokymai skirti įmonių vadovams, personalo vadovams - tiems, kuriems tenka atlikti darbuotojų kompetencijų vertinimą.

Mokymų metu bus atsakyta į šiuos klausimus:

  • Kaip veiksmingiausiai vesti veiklos vertinimo ir motyvavimo pokalbius?
  • Kaip paaiškinti vertinimo kriterijus pokalbio metu?
  • Kaip suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį - informaciją apie darbinės veiklos ir elgesio vertinimo rezultatus?
  • Kaip aiškiai, konkrečiai, pamatuojamai suformuluoti tikslus bei uždavinius sau ir savo pavaldiniams?
  • Personalo vertinimo rodikliai: kaip „pamatuoti“ savo atliekamus darbus?

PAGRINDINĖS MOKYMŲ TEMOS

I. Vertinimo kriterijų nustatymo ir aprašymo metodai. Praktika.

Žmonių reakcijos į pokyčius: psichologija ir statistika.

 II. Įvertinimo pokalbio tikslai ir vertė vadovui, specialistui, organizacijai.

 Praktinė užduotis: įvertinimo pokalbis: „už“ ir „prieš“.

„Mitai“ apie metinį vertinimo pokalbį. Mitų ir pasipriešinimo („Pagaliau mane įvertins tinkamai ir pakels algą“, „Nieko iš to nebus, niekas nepasikeis“ įveikimas).

Tiesiogiai pavaldžių darbuotojų supažindinimas su įvertinimo pokalbio nauda. 

Įvertinimo pokalbio tikslai, svarba ir nauda veiklos valdymo kontekste.

Vadovo atsakomybė. Pavaldinio atsakomybė.

III. Įvertinimo pokalbio struktūra ir atlikimas:

1. Išankstinis darbuotojų informavimas apie pokalbį: kas, kur, kada?

2. Pasiruošimas pokalbiui. Vidiniai vertintojo trukdžiai.

Praktika vadovui: darbuotojo veiklos apžvalga. Pasiruošimas pokalbiui.

Ką daryti tais atvejais, kai „nieko gero“ arba kai „viskas gerai“?

Tikslų iškėlimą ir asmeninį įsipareigojimą skatinančių klausimų pasirinkimas.

3. Pokalbio pradžia, kontakto užmezgimas.

Situacijos kontrolė: netikėtų reakcijų bei klausimų suvaldymas.

4. Praėjusio laikotarpio aptarimas: gairės pokalbio vedėjui.

Pokalbio valdymo priemonės. Į ką atkreipti dėmesį, aptariant nepasitenkinimą darbuotoju?

5. Būsimo laikotarpio tikslų ir planų nustatymas. Tikslų formulavimas.

6. Pokalbio eiga ir užbaigimas susitarimais

Pokalbio vedimo ir bendravimo psichologiniai aspektai;

Darbuotojų reakcijos į kritiką valdymas.

Vadovo darbai po vertinimo pokalbio.

Sudėtingos situacijos vertinimo metu.

IV. Praktinės užduotys: metinio pokalbio vedimas link susitarimų, tikslų ir veiksmų plano.

Praktinės užduoties analizė, aptariant metinio pokalbio vedimo rekomendacijas.

V. SMART (ER) modelio taikymas tikslų apibrėžimui. Praktinė užduotis ir testas: kuo remiantis ir kaip apibrėžti tikslus bei uždavinius? Konkrečios rekomendacijos.

VI. Vadovų komandos veiksmų planas: kaip metinių pokalbių procesą veiksmingai panaudoti savo žmonių motyvavimui ir tikslų pasiekimui?

Mokymų trukmė: 09:00-17:00 (8 akad. val.) Registracija 08:30-09:00 val. Kavos pertraukos: 10:30–10:45 ir 14:45-15:00, 12:15-13:15 (pietūs).

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna išsamią metodinę medžiagą ir dalyvio pažymėjimą.

PRANEŠĖJA

aiste-mazeikiene

Aistė Mažeikienė,

Verslo praktikė, organizacijų psichologė. Remdamasi įvairių organizacijų ir savo asmenine patirtimi, apibendrina praktines žinias bei padės rasti sprendimus, kaip ruoštis metiniam pokalbiui ir kaip elgtis jo metu, kad pasiekti teigiamų rezultatų, užtikrinančių darbinės veiklos tęstinumą ir planų bei tikslų įgyvendinimą.
Konsultuoja organizacijas ir veda praktinius mokymus 15 metų: nustato mokymosi poreikius, turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, įdiegia su klientais dirbančių specialistų vertinimo sistemą organizacijose. atlieka kompetencijų įvertinimą, darbuotojų lojalumo, „slapto kliento“ tyrimus, įdiegia klientus aptarnaujančių darbuotojų vertinimo sistemą organizacijose.
Veda seminarus veiksmingos prezentacijos ir pardavimo, konsultavimo, vadovavimo, personalo valdymo ir darbo komandoje organizavimo temomis. Šalia verslo praktikos, dėsto privačiame universitete: „Vadovavimo psichologiją“, „Socialinę psichologiją“, „Retoriką“, „Bendravimo psichologiją“, „Teisės psichologiją“.
Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2014). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis „Verslo derybos“.

RENGINIO PROGRAMA

9:00-10:30
I Mokymo sesija

10:30-10:45
Pertrauka

10:45-12:15
II Mokymo sesija

12:15-13:15
Pietų pertrauka

13:15-14:45
III Mokymo sesija

14:45-15:00
Pertrauka

15:00-16:30
IV Mokymo sesija

16:30-17:00
Individualios konsultacijos