fbpx

Prisijungti

Naujienos

Vilniaus PPAR generalinė asamblėja: Augimas, Atgimimas, Atsinaujinimas

Kovo 23 d. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų (VPPAR) nariai gausiai rinkosi į generalinę asamblėją, kurios metu VPPAR prezidentas Sigitas Leonavičius pristatė veiklos ataskaitą už 2016 m. ir perskaitė pranešimą „Augimas, atgimimas, atsinaujinimas“.

Prezidentas papasakojo nariams, kaip gerinama verslo aplinka ir procesai, kaip stiprinami žmogiškieji ištekliai ir kompetencija, pranešė apie pasiekimus pritraukiant naujus narius, tarptautinę veiklą, kaip vykdomas biudžetas ir kas planuojama ateityje. Jis pabrėžė, kad VPPAR narių skaičius gausėja – 2016-aisiais, palyginus su 2015 m., narių skaičius išaugo daugiau nei 12 proc. Dabar VPPAR turi 458 narius.

Siekiant geresnės tinklaveikos narių tarpe įkurtas VPPAR verslo klubas, kuriame ne tik diskutuojama aktualiomis temomis, bet ir sudaryta galimybė keistis kontaktais, idėjomis, pradėti bendradarbiavimą, kurti bendrus verslus. Pasak S. Leonavičiaus, pernai VPPAR pasirašė 6 bendradarbiavimo sutartis: su Vilniaus, Alytaus, Širvintų, Varėnos, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų savivaldybėmis. „Partnerystė su savivalda ir toliau išlieka rūmų prioritetu“, - pabrėžė jis.

Rūmų vadovas taip pat informavo, kad VPPAR ir Lietuvos standartizacijos departamentas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatyta analizuoti nacionalinių standartų ir kitų leidinių lietuviškųjų versijų rengimo poreikius, teikti siūlymus Lietuvos standartų programai. Kalbėdamas apie tarptautinius ryšius, jis informavo, kad praėjusiais metais VPPAR tapo Europos smulkių ir vidutinių įmonių bei amatininkų asociacijos nariais, siekiama tapti pilnaverčiais ICC nariais, būti aktyviais ir pripažintais tarptautiniame lygmenyje. Pernai pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys su užsienio šalių asocijuotomis verslo struktūromis, organizuotos 7 verslo misijos. Rūmuose lankėsi 11 užsienio delegacijų, buvo aktyviai organizuojami verslo pusryčiai ir seminarai apie užsienio rinkas.

Kalbant apie narių kompetencijos kėlimą, pažymėtina, kad 2016 m., lyginant su 2015-aisiais, suorganizuota dvigubai daugiau seminarų / mokymų verslui. Augimas, pasak S. Leonavičiaus, vyko visose VPPAR veiklos srityse. Pritrauktos ES struktūrinių fondų lėšos sudarė galimybes rūmų nariams dalyvauti verslo misijose ieškant partnerių užsienyje, kelti kompetenciją ir konkurencingumą. Dabar valdomų ES projektų bendra vertė sudaro 1 021 232,57 eurų biudžetą, planuojama jį ir toliau didinti. Praėjusieji metai buvo išskirtiniai ir tuo, kad VPPAR persikėlė į naujas patalpas. Pasak Prezidento, tai istorinis įvykis organizacijos gyvenime.
„Naujos patalpos yra rūmų veidas, kurį pirmiausia pamatys mūsų klientai, partneriai ir užsienio svečiai. Šiose patalpose įsikurs Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, taip pat Lietuvos verslo moterų asociacija“, – informavo jis, išreiškęs viltį, kad kartu verslą atstovaujančios organizacijos reikšmingai sustiprins savo pozicijas ir vaidmenį Lietuvos verslo bendruomenėje ir visuomenėje.

Susirinkusius VPPAR narius pasveikino ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius ir Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, o ekonomistas Žygimantas Mauricas perskaitė pranešimą „Lietuvos ekonomika: iššūkiai ir galimybės“.

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis