Prisijungti

Naujienos

Vilniaus PPAR bendradarbiaus su Standartizacijos departamentu

Šiandien pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus PPAR ir Lietuvos standartizacijos departamento. Rūmų direktorius dr. Almantas Danilevičius įsitikinęs, kad ši partnerystės sutartis pasirašyta pačiu laiku, be to yra naudinga abiem pusėms. „Verslo atstovai geriausiai žino poreikius ir problemas, su kuriomis susiduria savo veikloje, o kokybė ir standartai yra labai svarbūs konkurencinėje aplinkoje. Partnerystė su šia institucija sudarys mums galimybes tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti inicijuojant ir teikiant pasiūlymus Lietuvos standartų programai, kuri turi atitikti realius verslo poreikius, remtis jų analize ir ateities perspektyvomis“, – pažymi dr. Almantas Danilevičius.

Jam pritaria Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas. Pasak jo, valstybinei institucijai būtinas grįžtamasis ryšys iš verslo, todėl partnerystė su Rūmais yra strateginis žingsnis, siekiant efektyviai kurti ir valdyti standartus Lietuvoje. „Verslo įmonės yra mūsų partnerės, ir jų atstovų nuomonė bei balsas mums labai svarbūs diegiant naujoves, kuriant ir gerinant verslo aplinką, ieškant naujoviškų sprendimų“, – teigia Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas.

Remiantis bendradarbiavimo sutartimi, Vilniaus PPAR ir Standartizacijos departamentas nutarė keistis aktualia informacija ir naujienomis, teikti konsultacijas, dalytis žiniomis ir patirtimi, dalyvauti bendruose renginiuose, inicijuoti juos ir vykdyti sklaidą apie privataus bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą. Vilniaus PPAR ir Lietuvos standartizacijos departamentas numatę analizuoti nacionalinių standartų ir kitų leidinių lietuviškųjų versijų rengimo poreikius, teikti siūlymus Lietuvos standartų programai.

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis