Prisijungti

Naujienos

Tarptautinėje konferencijoje Odesoje – Lietuvos patirtis Ukrainos partneriams

2017 m. rugsėjo 11 d., Vilnius. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Rūmų) delegacija, vadovaujama  Rūmų prezidento Sigito Leonavičiaus, dalyvauja Ukrainoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Šiuolaikinių technologijų diegimas į vandens ir nuotekų valymą“.

Konferencija skirta Ukrainos verslui ir valdžios institucijų atstovams pristatyti gerąsias Lietuvos praktikas, diegiant šiuolaikines technologijas vandenvalos srityje, aptarti jų reikšmę siekiant kuo didesnio ekologinio efekto Ukrainos ir Odesos gamtai.

„Lietuva jau turi ilgametę patirtį, kaip panaudojant ES fondų lėšas tinkamai atnaujinti vandens tiekimo ir valymo sistemas. Mūsų tikslas dalyvaujant konferencijoje – perduoti gerąją praktiką kolegoms Ukrainoje, kaip priimti tinkamus sprendimus, pasirenkant naujausias, o ne pasenusias technologijas, kad investicijos į vandentvarkos projektus būtų ekonomiškai pagrįstos ir ilgametės“, - pažymi rūmų Prezidentas S. Leonavičius.

Lietuvos delegaciją sudaro LR Seimo narys Jonas Jarutis, kuris konferencijoje dalyvauja kaip Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje pirmininkas, taip pat Rūmų Tarybos narys advokatas Arūnas Šarka, Rūmų gen. direktorius dr. Almantas Danilevičius, visuomeninės organizacijos „Open Europe“ direktorius Žilvinas Abaravičius, Inžinerinės ekologijos asociacijos vadovas Rimantas Budrys ir kiti.

Konferencijos dalyvauja Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje Įgaliotasis ministras Gvidas Kerušauskas, Ukrainos pramonininkų ir verslininkų asociacijos viceprezidentas, Ukrainos – Lietuvos verslo tarybos pirmininkas Sergejus Prochorovas, gausu dalyvių iš Ukrainos ministerijų, institucijų, diplomatinių atstovybių, mokslo įstaigų. 

Nuotraukoje (iš kairės): Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje Įgaliotasis ministras Gvidas Kerušauskas; Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Leonavičiaus; Ukrainos pramonininkų ir verslininkų asociacijos viceprezidentas, Ukrainos – Lietuvos verslo tarybos pirmininkas Sergejus Prochorovas; LLR Seimo narys Jonas Jarutis; Limansko rajono administracijos vadovas Vasil Priimak.  

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis