Prisijungti

Naujienos

Nuo lietaus sukeltų nuostolių kenčiantiems ūkininkams – force majeure pažymos

2017 m. rugsėjo 22 d., Vilnius. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau – Rūmai) informuoja, kad ūkininkai, patyrę nuostolių dėl didelio kritulių kiekio ir negalintys vykdyti įsipareigojimų partneriams, gali kreiptis į teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie išduoda  nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančias pažymas. 

Rūmai primena, kad force majeure  pažymas nustatyta tvarka išduoda visi pagal veiklos teritorijas veikiantys prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių.

Šios force majeure pažymos gali būti šalių panaudotos kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

„Rūmai, išduodami pažymą dėl nenugalimos jėgos, įsitikina ne tik tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimu, bet ir įvertina, ar būtent šios aplinkybės lėmė sutarties nevykdymą, ar, pvz., ūkininkas galėjo numatyti atitinkamą aplinkybę ir jos poveikį sutartinių prievolių vykdymui, ar negalėjo išvengti ar nugalėti kliūties ar poveikio“, - pažymi Rūmų advokatė Jūratė Radzevičienė.

Rūmai primena, kad ūkininkas, norintis gauti pažymą, per protingą terminą nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo pradžios, per kurį būtų neišnykę įrodymai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) buvimo faktą, tiesiogiai kreipdamasis arba per atstumą pateikia rūmams, kurių veiklos zonoje atsirado ir egzistuoja ar egzistavo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, šiuos dokumentus:

  1. prašymą rūmų generaliniam direktoriui;
  2. sutarties ir jos lydimųjų dokumentų (išskyrus konfidencialią informaciją, kurios šalys sutarė neatskleisti tretiesiems asmenims), pagal kuriuos asmuo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų, kopijas;
  3. kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių egzistavimą tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, kopijas (pvz. kompetentingos institucijos sprendimas paskelbti ekstremalius įvykius ir t.t.);
  4. dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per protingą terminą pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai, kopijas;
  5. kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, kopijas.

Rūmai, Žemės ūkio ministerijos prašymu bei suprasdami ūkininkų situaciją, akcentuoja, kad pažymas, kurios turi būti išduotos per 20 darbo dienų, stengsis išduoti kaip galima greičiau. Be abejo, išdavimo terminas visada priklauso nuo to, ar tvarkingai pateikti visi dokumentai ir reikalingos kopijos, ar laiku į rūmų užklausas atsako kitos institucijos, savivaldybių administracijos, kurių indėlis taip pat labai svarbus, skelbiant ekstremalią situaciją rajonuose.

Pažymos išduodamos sumokėjus žyminį mokestį – 200 eurų. Daugiau informacijos rūmai teikia:

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Vilniaus ir Alytaus apskritims): tel. 8 (5) 213 5550, el. p. vilnius@cci.lt

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Kauno ir Marijampolės apskritims): tel.8 (37) 229212, el.p chamber@chamber.lt

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Klaipėdos ir Tauragės apskritims): tel. 8 (46) 390861, el. p. klaipeda@kcci.lt

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Šiaulių ir Telšių apskritims), tel. 8 (41) 523903, el.p. siauliai@chambers.lt

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Panevėžio ir Utenos apskritims), tel. 8 (45) 463687 el.p. panevezys@chambers.lt

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis