Prisijungti

Naujienos

Kviečiame Rūmų narius dalyvauti apklausoje

2018 m. sausio 4 d., Vilnius. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai informuoja, kad Europos Komisija ieško būdų, kaip būtų galima išnaudoti visas krovinių važtos dokumentų skaitmeninimo galimybes visoms krovininių vežimo rūšims. Šioje srityje vykdoma keletas suinteresuotųjų šalių konsultacijų.

Skaitmeninimas gali žymiai pagerinti transporto ir logistikos efektyvumą, patikimumą ir ekonominį veiksmingumą. Elektroninių dokumentų naudojimu vietoj popierinių visų pirma tikimasi reikšmingai supaprastinti administravimą ir sumažinti sąnaudas. Tačiau dauguma krovinių vežimo sektoriuje naudojamų dokumentų vis dar išduodama, perduodama ir saugoma popierine forma.

Šios konsultacijų grupės tikslas – surinkti MVĮ nuomones ir susirūpinimą keliančius klausimus šiais pagrindiniais aspektais:
– ar MVĮ naudojasi elektroniniais važtos dokumentais, jei taip – kokiu mastu;
– ar MVĮ būtų naudinga naudoti elektroninius važtos dokumentus;
– jei jos nenaudoja elektroninių važtos dokumentų – dėl kokių priežasčių;
– ko Komisija galėtų imtis, kad sudarytų MVĮ palankesnes sąlygas naudoti elektroninius važtos dokumentus.

Prašytume savo atsakymus išsamiau paaiškinti tam skirtuose teksto laukeliuose. Be to, klausimyno pabaigoje galite nurodyti, ar jus domintų dalyvavimas susijusiose apklausose, skirtose konkrečių teisinių, administracinių ar techninių žinių turintiems suinteresuotiesiems subjektams. Jei manote, kad klausimyne neaptariami klausimai, kuriais norėtumėte pasisakyti, prašome siųsti savo pastabas šiuo adresu: MOVE-DIGITAL-TRANSPORT@ec.europa.eu

Daugiau informacijos galima rasti šiame dokumente: Įžanginis poveikio vertinimas https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3807523_en

Maloniai prašome užpildyti klausimyną (lietuvių kalbą galima pasirinkti meniu punkte dešinėje) iki š.m. kovo 8 d. nuorodoje: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targeted_sme_definition

Svarbu - Europos įmonių tinklo partnerių identifikavimas - Paskutiniame klausime *23 prašome nurodyti 7 ženklų identifikacijos numerį: LT00596

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis